RoboRAVE International v Číne s AMAVET-om

Od 20. do 23. júla 2019 sa tím chlapcov z AMAVET klubu 964 pri Gymnáziu Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou zúčastnil súťaže RoboRAVE International v Číne. Všetci traja súťažiaci – Jakub Suďa, Matúš Iľko a Tomáš Lukča, pod vedením učiteľa Janka Motešického, sa museli na túto súťaž kvalifikovať. Postup si vybojovali víťazstvom na RoboRAVE Slovakia na pôde Žilinskej univerzity. Na súťaži v Číne sa celkom zúčastnilo viac ako 2000 súťažiacich a 600 tímov. Z toho bolo 194 nečínskych súťažiacich z rôznych kútov sveta. Naši chlapci súťažili v kategórii Fire Fighting. V tejto najnáročnejšej kategórii súťaže bolo tento rok až 40 tímov. Usporiadatelia sa rozhodli nerobiť rozdiel vo veku a spojili všetkých do jednej kategórie. Súťažili spolu žiaci základných škôl až po študentov vysokých škôl. Nám sa nakoniec nepodarilo prebojovať do prvej osmičky. Väčšinu prvých až tretích miest obsadili čínske tímy. Chlapci sa veľa naučili a nabrali mnoho skúseností do ďalších súťaží a na svoj ďalší rast.

Zažili sme tiež veľa skvelých zážitkov: Navštívili sme Veľký čínsky múr, Zakázané mesto, Olympijský park, školenia o robotike a IT technológiách s čínskymi vysokoškolskými učiteľmi, tretiu najvyššiu vežu na svete a mnoho iného. Usporiadatelia sa o nás starali veľmi vzorne, boli veľmi milí a úctiví.

Našu cestu by nebolo možné zrealizovať bez sponzorov: AMAVET Slovensko, VÚC Prešov, Mesto Vranov, Nadácia ESET, AXA Fond, Nadácia Tatrabanky, Nadácia EPH, Nadácia EDUCTECH, MT Economy, s.r.o., Slovenské elektrárne, ICM Martin. Týmto im veľmi pekne ďakujeme.

Ing. Ján Motešický, vedúci AMAVET klubu 964, Vranov nad Topľou