RoboRAVE Slovensko 2022

Ešte koncom novembra 2022 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline konal 8. ročník celoslovenského kola obľúbenej súťaže v robotike pod názvom RoboRAVE Slovensko 2022. Už ôsmy rok Informačné centrum mladých, n. o. Martin v spolupráci s AMAVET klubom 958 Žilina, AMAVET klubom 549 Martin a Žilinskou Univerzitou v Žiline organizujú súťaž, ktorá mohla byť aj v tomto roku zrealizovaná vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja, grantového systému AMAVET-u a rôznych sponzorov.

Takto nám o organizácii súťaže RoboRAVE Slovensko 2022 napísal pán Jozef Vakula, rodič účastníka  z Banskej Belej: „Ďakujeme Vám a celému tímu za perfektne zorganizovanú súťaž. Určite si organizácia súťaže vyžadovala veľa času a úsilia. Bol to pre našu rodinu skvelý zážitok. Veľmi sa nám na Žilinskej univerzite páčilo“.

Motto súťaže „Today´s  Play, Tomorrow´s Pay“ hovorí o jej cieli, kde „dnes  hrou získané vedomosti a zručnosti bude možné v budúcnosti zúročiť aj finančne“. Súťaž je prednostne určená pre žiakov základných a stredných škôl vo veku od 8 do 20 rokov. Do 8. ročníka sa prihlásilo celkom 36 tímov.

Zúčastnené tímy bojovali v piatich kategóriách: Justing – Súboj rytierov, SUMO Junior, SUMO, SUMO Open a Fire Fighting – Hasenie ohňa. Posledná menovaná  je najzložitejšia kategória, v ktorej  úlohou autonómneho robota je na súťažnej dráhe samostatne nájsť a  zhasnúť 4 horiace sviečky. Víťazmi tejto najzložitejšej kategórie sa stali Patrik Pintér a Márk Vitkó zo Spojenej školy Nové Zámky s robotom, ktorý má názov PROPELLER. Okrem získaných vecných darov boli nominovaní na Celosvetové finále RoboRAVE International, ktoré sa bude konať v tomto školskom roku – 8. až 10. augusta 2023 v Mexiku, kde sa stretne  1.800 nadšencov robotiky z celého sveta. Druhé miesto získal Tomáš Gaňa s robotom FireFinder z Gymnázia  Veľká okružná 22, Žilina.

V kategórii JUSTING – Súboj rytierov získali prvé miesto Filip Ivanič a Nicolas Slezák s robotom SuperGo z Gymnázia Banská Štiavnica. Na druhom mieste sa umiestnil Jakub Gogola s robotom Kameň z AMAVET klubu 549 v Martine, žiak Evanjelickej spojenej školy  Martin. Tretie miesto Martin Šotík z AMAVET klubu 964 vo Vranove n/T, žiak Základnej školy Vranov nad Topľou.

V kategórii SUMO získal prvé miesto Jozef Vakula  s robotom Borsuk zo ZŠ a MŠ Banská Belá. Na druhom mieste boli Filip Ivanič a Nicolas Slezák s robotom SuperGo z Gymnázia Banská Štiavnica. Tretie miesto získali Michal Šimo zo Základnej školy trieda SNP Banská Bystrica s robotom Snp3.

V kategórii SUMO Junior získali prvé miesto Teodor Vysoký a Filip Gonda s robotom Snp2 zo Základnej školy trieda SNP 20, Banská Bystrica. Na druhom mieste boli Michal Šimo a Daniel Stupavský zo Základnej školy trieda SNP 20, Banská Bystrica s robotom Snp1 a tretie miesto obsadili Filip Kardoš a Jakub Kvasnica z AMAVET klubu 958 – The Benders, Žilina s robotom Fi-Ja.

V kategórii SUMO Open získali prvé miesto Jerguš Bielončík a Ján Skovajsa  s robotom Superman z Gymnázia Martina Hattalu Trstená. Na druhom mieste bol David Illeš s robotom DAVID zo Spojenej školy Nové Zámky a tretie miesto obsadil Martin Pastorek  zo Spojenej školy Nové Zámky s robotom GOLIATH.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Žilinskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu, vedeniu Žilinskej univerzity za pomoc a poskytnutie priestorov, firmám ECCO Slovakia, a.s. Martin, Touch4IT Žilina, Globesy Žilina za sponzorské predmety, ktorými sme mohli obohatiť ceny pre súťažiacich a v neposlednom rade Asociácii pre mládež, vedu a techniku za finančnú a morálnu podporu. Vďaka patrí aj všetkým účastníkom za veľmi  príjemnú atmosféru súťaže RoboRAVE Slovensko 2022.

Ing. Helena Ristvejová, AMAVET klub 549, Martin