RoboSum a RoboCross

Gymnázium vo Fiľakove zorganizovalo medzinárodnú súťaž RoboSum a RoboCross. Súťaž je určená pre študentov, ktorí sa zaujímajú o robotiku a chcú preukázať svoju kreativitu a schopnosti v tomto obore.

Je to súťaž dvojčlenných družstiev študentov ZŠ a SŠ. Z jednej školy sa môžu prihlásiť tri žiacke skupiny. Našu školu a AMAVET klub 937 reprezentovali dve družstvá. V kategórii RoboSum súťažilo 23 a v RoboCross 10 súťažiacich.

Amaveťáci bodovali a na 1. mieste v kategórii RoboCross sa umiestnil Patrik Cimerman, člen krúžku AMAVET klubu 937 zo ZŠ SNP 20 v Banskej Bystrici.

Mgr. Gabriel Stach, vedúci krúžku