Robotiáda v Brne s účasťou AMAVET klubu

Technický krúžok AMAVET klubu 937 zo ZŠ Trieda SNP 20 pod vedením Mgr. Gabriela Stacha sa zúčastnil robotickej súťaže s dvomi družstvami. Robotiáda je medzinárodná robotická súťaž a robotický deň v Brne. Až štvorčlenné družstvá môžu súťažiť vo viacerých disciplínach – jazda po čiare, autonómna alebo diaľkovo ovládaná záchrana medveďa, šprint Lego a NeLego, Freestyle a Sumo. Robotiádu organizuje „Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova“ v priestoroch VIDA! Science centrum.

V kategórii Lego šprint štartovalo 71 družstiev.  Naše družstvo Vihreä v tejto kategórii obsadilo úžasné  6. miesto a 48. miesto naše družstvo s názvom Chihuahua.

V kategórii diaľkovo ovládaná záchrana medveďa štartovalo 45 družstiev. Všetky naše družstvá sa prebojovali do osemfinále.  Družstvo Vihreä a Ricola však prehrali prvý zápas a nepostúpili ďalej. Družstvo Chihuahua sa prebojovala až do finále a v dramatickej súťaži nakoniec obsadilo krásne 2. miesto!

V kategórii Lego sumo štartovalo 73 družstiev, ktoré boli rozdelené do ôsmich základných skupín. Družstvo Vihreä a Ricola obsadili v základnej skupine druhé miesto a nepostúpili do osemfinále. Družstvo Chihuahua sa prebojovala až do finále a v dramatickom súboji nakoniec obsadilo krásne 2. miesto!

Mgr. Gabriel Stach, vedúci krúžku AMAVET klubu 937