Robotický Battle

Viac ako 40 tímov zo základných a stredných škôl predviedlo svoje zručnosti na 13. ročníku súťaže Robotický Battle, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Gymnázia na Alejovej 1 v Košiciach. Cieľom súťaže je popularizácia robotiky a informatiky.

Súťaže sa zúčastňujú 1 – 3 členné tímy zo základných a stredných škôl, ktoré môžu súťažiť v 3 kategóriách: Racing, Robotická výzva a Vlastný model. Každá z kategórií rozvíja iné schopnosti, napríklad: konštruovanie, programovanie, strategické plánovanie, prezentácia svojho diela. Našu školu a AMAVET kub 937 v tomto roku reprezentovalo päť tímov:

V kategórii Racing súťažilo 27 tímov. Na 1.mieste sa umiestnili Martin Hollý a Teodor Vysoký. Na 7. mieste boli Filip Gonda a Daniel Stupavský, na 12. mieste Dávid Hanzel a Jakub Strelec a 13. priečku obsadil Michal Šimo.

Mgr. Gabriel Stach, vedúci krúžku AMAVET klubu 937