Rok 2021 očami riaditeľky AMAVET-u

December uzatvára rok aj v činnosti občianskeho združenia Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). Líder v neformálnom vzdelávaní detí a mládeže na Slovensku sa skladá z veľkého počtu členov, združených v kluboch po celom Slovensku. Ich činnosť koordinujú piati pracovníci sekretariátu so sídlom v Bratislave na čele s riaditeľkou Ing. Gabrielov Kukolovou. Ako vníma končiaci sa rok 2021?

  • Prosím zhodnoť jednou vetou rok 2021?

Nepokojný rok, plný očakávaných pozitívnych zmien, ktoré neprichádzajú. Ešte pár dní do konca roka zostáva, tak verím, že z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dostaneme odpoveď na otázku Quo vadis.

  • Na aké úspechy AMAVET-u v roku 2021 si spomenieš bez premýšľania?

Festival vedy a techniky. V októbri sme organizovali krajské kolá, kde sme videli rozdiely pandemickej situácie. Dva kraje mali online režim a ostatné išli prezenčne. Prognóza zorganizovať národný festival, tak ako po minulé roky, bola nestabilná. Pravidelne na sekretariáte AMAVET-u sme rozoberali momentálny stav a hľadali možnosť ako sa osobne stretnúť na festivale. Poznáte ten pocit, urobíte krok vpred a potom dva kroky vzad. Našťastie máme veľmi dobrých partnerov a keď sme sa začali pohrávať s myšlienkou otestovať všetkých účastníkov PCR testami deň pred akciou, pomocnú ruku nám podali Slovenská akadémia vied a MultiplexDX. Dali nám pocit bezpečia pre všetkých účastníkov a to nás nakoplo k výkonu. Počas úžasných dvoch dní, kedy víťazi krajských kôl si prišli zmerať svoje vedomosti na národné finále vedátorskej súťaže, bolo cítiť vo vzduchu to láskavé slovo ĎAKUJEM, za to, že sme mohli prísť, za to, že sme sa mohli porozprávať so súťažiacimi, za to že sme mohli plnohodnotne fungovať… Príjemne sa cítili žiaci, učitelia, garanti ale aj my, organizátori.

  • Čo bolo v tomto roku pre AMAVET charakteristické?

AMAVET má 31 rokov. Dlho sme si lámali hlavu ako pretaviť naše logo do moderného, zapamätateľného a zároveň jednoduchého dizajnu. Rok 2021 bol rozhodujúci. Požiadali sme o spoluprácu reklamnú agentúru DIORAMA, s ktorou fungujeme niekoľko rokov v rámci hodnotenia súťažiacich na konferencii Junior Internet. Riaditeľ DIORAMY Ing. Jakub Otčenáš prijal počas letných prázdnin na stáž účastníka konferencie Junior Internet Radovana Vašáka a pod jeho dohľadom vytvorili nový redesing loga AMAVET.

Netušila som ako dlho trvá vytvorenie kvalitného loga tak, aby symbol bol ľahko čitateľný a predstavoval by širokospektrálnu vedu, s ktorou pracujeme.

Nakoniec posúďte samy. Základným prvkom identity je logotyp, zložený zo symbolu a textu. Symbol tvoria tri prepojené štvorce, abstraktne vyobrazujúce písmeno „A”. Vizuálny znak cituje organické spájanie celkov a množín a prepája v sebe prvky vedy a techniky. Spojenie štvorcov evokuje zlievanie vodivých spojov na doske plošných spojov (PCB) a taktiež prepájanie molekúl väzbovými pármi.

Aj tu mi srdiečko podskočilo pri pomyslení, že Radko Vašák, súťažiaci na našej konferencii Junior Internet, dokázal pretaviť 31 rokov AMAVET-u do moderného loga.

  • Aké „brázdy“ si osobne musela preskakovať v tomto roku, aby si sa „nepotkla“?

Tých brázd bolo niekoľko.

V januári som vycestovala do Chorvátska a ukončila činnosť skvelého amaveťackého produktu, ktorým boli letné tábory pri mori. Pôsobili sme tam 15 sezón. Ročne sa našich programov s názvom „Zvedaví vedci“ zúčastnilo asi 500 detí, rodičov a učiteľov. Pandémia si vyžiadala svoju daň. Teraz sa obzerám po peknom mieste na Slovensku, kde by sme vybudovali niečo podobné. Ak poznáte smart priestor na táborové aktivity, rada prijmem každú dobrú myšlienku.

Druhou podstatnou „brázdou“ bolo udržať AMAVET počas roka v dobrej kondícii. Rada prepájam možnosti, ktoré sa aktuálne núkajú, žiaľ veľa ich nebolo a variť polievku z vody bez prísad je divočina. Tak ako mnoho iných občianskych združení, pracujúce s deťmi a mládežou, aj my sme mali finančné problémy. Prišiel deň, kedy som určila poradie kedy a koho prepustím. AMAVET funguje ako usporiadaná rodina a ja som zopár nocí nespala a hľadala riešenie ako z tohto marazmu vykorčuľovať. Našťastie sme vydržali a za to môžem úprimne ďakovať pracovníkom AMAVET-u za ich ľudskosť a trpezlivosť.

  • Je niečo, čo by si teraz s odstupom času riešila inak?

NIE, je to tak ako má byť.

  • Našla si si pritom čas aj na seba a rodinu?

Napriek tomu, že sme po svete rodina roztrúsená a nemôžeme sa stretávať, mám skvelú rodinu. Chápajúceho otca s povahou ostrého korenia, ktorý každý rok dobrovoľníčil na vysunutom pracovisku AMAVET-u v Chorvátsku, mamu, strážiacu rodinný krb, dcéru, ktorá ma systematicky udržuje v pozore a zisťuje koľko ešte znesiem z jej beťárstva a láskavého priateľa. Vždy sa snažíme nájsť si čas na seba, porozprávať sa a podeliť o to dobré aj o to menej príjemné.

  • Čo bude rezonovať v Tebe pri polnočnom prípitku Nového roka?

Z mojej povahy prirodzene vyplýva, že prajem všetkým len to dobré…

Možno to vyznie ako klišé, ale úprimne si prajem, aby naše deti mohli chodiť do školy, kde nič nechýba, aby sa mohli vzdelávať koľko budú vládať, aby mohli chodiť na súťaže a rozvíjať sa, aby sa ľudia tam hore zobudili a uvedomili si, že naša mládež, je naša budúcnosť.

Prajem si aj iné ale to neprezradím, možno nabudúce…

Za príjemný a úprimný rozhovor ďakuje sa Ján Nemec