Science-Expo Brusel 2019

V dňoch 25.-28. apríla 2019 sme sa v Bruseli, aj s našou delegátkou Jankou Čorňákovou, zúčastnili na Science-Expo, na ktoré sme postúpili z celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018 s projektom ‚Inteligentný solárny generátor‘.

Výstava sa začala 26. apríla prípravou stanovísk a pokračovala prezentáciou projektov z Číny, Mexika, Brazílie, Maroka, Tuniska a ďalších európskych krajín širokej verejnosti a odbornej porote aj nasledujúci deň.