SEPS ocení príklady dobrej praxe na ZŠ

Zaujímavú a netradičnú výzvu vyhlasuje Nadácia Pontis, konkrétne Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis.
Výzva Energetická gramotnosť na školách sa zameriava na výučbu minimálne dvoch z vybraných tém, ktorá má byť predstavená žiakom 2. stupňa ZŠ interaktívne a experimentálne. Výstupom má byť videozáznam z vyučovania danej témy, ktorý bude následne spracovaný do metodického materiálu ako príklad dobrej praxe pre učiteľov ZŠ.
O finančné prostriedky sa môžu uchádzať základné školy s 2. stupňom vzdelávania.
Žiadaná suma je od 5 000 do 20 000 eur v závislosti od počtu spracovaných tém.
Aktivity musia byť zrealizované od 2. mája do 30. júna 2023.

Viac informácii nájdete na webovej stránke https://www.nadaciapontis.sk/vyzvy/zakladne-skoly-mozu-ziskat-financnu-podporu-na-vzdelavanie-ziakov-o-elektrickej-energii/

Petra Dubeňová, Nadácia Pontis