Školenie dobrovoľníkov animačného programu Zvedaví vedci 2021

Pozývame Vás na bezplatné školenie dobrovoľníkov animačného programu Zvedaví vedci, ktoré sa bude konať začiatkom júna v centrále AMAVET-u.

Už niekoľko rokov k našim podujatiam neodmysliteľne patria dobrovoľníci – Zvedaví vedci, ktorí spoločne s deťmi skúmajú tajomstvá vedy pomocou hravých a zábavných pokusov. Pre záujemcov o spoluprácu každoročne organizujeme školenie, kde sa naučia pripravovať hravý vedecký program pre deti, osvoja si zásady bezpečnosti pri práci s deťmi a majú možnosť spoznať ďalších vedeckých nadšencov.

Po úspešnom zvládnutí záverečného testu získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou, ktoré je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Šikovných absolventov radi privítame na našich podujatiach – napríklad počas Medzinárodného dňa detí, v denných táboroch či letných pobytových táboroch.

O animačnom programe

Animačný program Zvedaví vedci hravou formou podnecuje tvorivosť účastníkov prostredníctvom zaujímavých pokusov pod dohľadom vyškolených animátorov, ktorí pracujú s materiálmi bežne dostupnými v domácnosti v laboratóriu pod holým nebom. Aktivitami podnecuje k zmysluplnému tráveniu voľného času a cieľom je aj vytvorenie pozitívneho vzťahu k bádaniu, vede a technike.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, neváhajte a vyplňte stručný dotazník. Vyznačte, že máte záujem o animačný program Zvedavých vedcov a my sa ozveme so všetkými potrebnými informáciami.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqftVopCI6OiN5W5sMrWp3Gzrkiwxsk2azYYlTU65sBopGLg/viewform

Lukáš Procháska