Slávnostná Akadémia ZŠ Bernolákova a AMAVET klub 964

Posledný májový deň nastal pre našu školu, našich žiakov a všetkých mojich kolegov veľký deň. Škola oslavovala svoje 40. výročie vzniku založenia.

Na slávnostnej Akadémii vo vranovskom kultúrnom dome sa stretli pozvaní hostia a rodičia. Osobne sa slávnostnej akcie zúčastnili aj štátni tajomníci ministerstiev školstva, vnútra a cestovného ruchu a športu. Nechýbal ani primátor Vranova nad Topľou a veľké množstvo našich bývalých kolegov. Po skončení programu si prehliadli priestory školy a samozrejme aj priestory nášho AMAVET klubu, ktoré máme k dispozícii v našej škole.

AMAVET klub 964 je už neoddeliteľnou súčasťou našej školy s veľkou podporou vedenia školy. Aj preto si v rámci programu náš AMAVET našiel svoje miesto. V našom vystúpení sme odprezentovali IKT – informačné a komunikačné technológie v našej škole. Zároveň sme od premietali aj našu robotickú tvorbu.  Celú akadémiu si môžete pozrieť: https://lnk.sk/lrns

Ing. Ján Motešický, vedúci AMAVET klubu 964, Vranov nad Topľou