Slnečná koróna

Celý svet hovorí o Korone. Chceli by sme vám tu preto predstaviť úplne odlišný typ korony: Slnečnú korónu.

Koróna je najvrchnejšia časť slnečnej atmosféry. Slabá žiara koróny je viditeľná pri úplnom zatmení Slnka – ako kvázi veniec alebo koruna (z gréckeho corona).

Slnečná koróna sa skladá z takmer úplne ionizovanej plazmy a je tiež výrazne horúcejšia ako spodnejšie vrstvy Slnka, chromosféry, fotosféry či samotného povrchu Slnka. Prečo je slnečná koróna taká horúca ešte nebolo úplne objasnené a je to predmetom súčasných výskumov.

Koróna v ľudovej múdrosti

Koróna (alebo tiež „nádvorie“) bolo v minulosti tiež označenie svetelného fenoménu obklopujúceho Mesiac alebo Slnko spôsobený ohybom svetla na kvapôčkach vody v oblakoch. Toto v skutočnosti vôbec nesúvisí so slnečnou korónou.

Väčšina takýchto korón je vytvorených ohýbaním svetla na kvapkách vody. Keďže však mraky tvorené kvapkami vody zvyčajne neprinášajú dážď – na rozdiel od mrakov  zmiešaných z kvapiek vody a ľadových kryštálov, vznikali pranostiky ako tieto:

Ak je prsteň blízko Slnka či Mesiaca,

Ušetril nás dažďa,

Ak je prsteň ďaleko

Očakávaj dážď.

Druhá časť tejto pranostiky odkazuje na svetelný kruh formovaný riedkymi vysokými ľadovými mrakmi (cirrostratus), ktorý je predzvesťou búrky.

(Text bol prevzatý zo stránky švajčiarskeho vedeckého centra Technorama.)