Slovenskí reprezentanti AMAVET-u na českom Festivale vedy a techniky

Počas troch marcových dní od 15. do 17-teho sa Marko Balčák a Krištof Franko z AMAVET klubu 957 Prešov zúčastnili nesúťažne českého Festivalu vedy a techniky v Pardubiciach. Bolo to ocenenie zo slovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET  v kategórii junior.

Svoj projekt Pavučina – materiál budúcnosti prezentovali na súťaži pred odbornou komisiou zloženou z vysokoškolských pedagógov a vedcov. Tí nešetrili slovami chvály na ich kreativitu, soft skills a pavúčie koláčiky.

Chlapci prezentovali svoje výsledky aj pred širokou verejnosťou a učiteľmi z Pardubického kraja. Aj medzi nimi sa tešili veľkej obľube. Videli historické centrum mesta Pardubice ako aj Pardubický zámok. Chlapci získali množstvo skúseností a postrehov pre možné ďalšie smerovanie ich projektu. Radi by sme poďakovali za túto možnosť Stanovi Medřickému, riaditeľovi českého AMAVET-u, aj za príjemný rozhovor počas večere ako aj pochvalu  našich členov.

Miriam Feretová, vedúca AMAVET klubu 957 Prešov