SMOLENICKÝ ZÁMOK PRIVÍTAL MLADÉ NÁDEJE SLOVENSKEJ VEDY

Motto konferencie vystihuje myšlienka jedného z účastníkov:

„Bola to úžasná skúsenosť v rozprávkovom prostredí a s ľuďmi, ktorí to s vedou myslia naozaj vážne – tak ako to myslím vážne aj ja.“

V Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku sa uskutočnilo od 5. do 7. decembra podujatie Mladá nádej slovenskej vedy. Pozvánku na konferenciu dostalo 48 študentov a študentiek gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí v roku 2023 uspeli na prehliadke Stredoškolská odborná činnosť a na Festivale vedy a techniky AMAVET 2023.

Konferencia Mladá nádej slovenskej vedy bola spojená s pobytom na Smolenickom zámku ako odmena pre úspešných žiakov a žiačky. Ponúkla im možnosť stretnúť sa so špičkovými vedcami a vedkyňami zo Slovenskej akadémie vied a diskutovať s nimi o svojich nápadoch a projektoch.

„Na Slovensku máme množstvo šikovných mladých ľudí a podujatia ako Festival vedy a techniky AMAVET, či prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti, nám pomáhajú uchopiť ich myslenie a nápady,“ vysvetľuje Marek Radvanský, člen Predsedníctva SAV a spoluorganizátor podujatia. Podľa jeho slov sa Slovenská akadémia vied pravidelne usiluje talentovanú vedeckú mládež podporiť, motivovať a pomôcť jej napredovať v téme, či už po technickej alebo po vedeckej stránke.

„SAV je otvorená práci s mladými nádejnými vedcami a dúfame, že takýmito aktivitami budeme inšpirovať aj ďalších mladých ľudí, aby si zvolili vedeckú kariéru. Stretnutia s mladými berieme ako vzájomné obohatenie. Ich entuziazmus a nadšenie pre tému nás nabíja energiou a túžbou pokračovať v našich rozbehnutých projektoch,“ dodáva M. Radvanský.

Pre mladé vedecké talenty na Smolenickom zámku pripravili nabitý program. V rámci konferenčnej časti si vypočuli inšpiratívne prednášky o vedeckom živote a vedeckej práci. Následne mali môcť v tvorivej atmosfére prítomným vedcom a vedkyniam predstaviť svoje úspešné projekty a diskutovať s nimi o inovatívnych nápadoch a riešeniach.

Nechýbala ani odborníkmi komentovaná exkurzia do múzea neďalekej archeologickej lokality Molpír, večerná prehliadka zámku, či návšteva Včelárskej záhrady pod Smolenickým zámkom.

Organizátorom podujatia bola Slovenská akadémia vied. Partnermi boli Štátny inštitút odborného vzdelávania, občianske združenie All4Science, zástupcovia vedeckých inštitúcií a náš AMAVET.

Spracovala: Katarína Gáliková, SAV

Vybrali sme aj pocity niektorých účastníkov, napríklad z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove:

„Vedecká konferencia v Smoleniciach bola pre mňa veľmi zaujímavým zážitkom. Mal som možnosť stretnúť veľa inteligentných a veľmi nadaných ľudí v mojom veku a porozprávať sa s nimi. Naši kolegovia mali veľa zaujímavých projektov týkajúcich sa rôznych oblastí. Zopár projektov, ktoré mňa zaujali boli: Kalkulačka čiernych dier (https://blackhole-calculator-wp-patrick.vercel.app/), Program na analýzu OCT snímok s DEEP Learning modelom (je to v podstate program, ktorý dokáže diagnostikovať choroby oka podľa snímok sietnice oka), Elektromobily, áno či nie? (Rozoberali sa výhody a nevýhody elektromobilov). Vedci zo SAV si pre nás pripravili prezentácie na rôzne témy. A niektorí nám prerozprávali svoje životné príbehy. O tom ako sa dostali ku vede, ako sa vypracovali vo svojom odvetví a čo im v tom pomohlo alebo naopak uškodilo.“ (Štefan Hudacko, septima A)

„Som veľmi vďačná, že som sa mohla zúčastniť na konferencii Mladá nádej slovenskej vedy. Bývať na zámku spolu s vianočnou atmosférou bolo niečo krásne. Zaujímavé prednášky, napríklad ako zvládať stres, ako si overovať fakty a neuveriť hoaxom… určite využijem v živote. Pred prezentovaním posteru sme mali s Emou trocha stres, ale hodnotiaca komisia bola veľmi milá. V celej miestnosti počas prezentovania projektov panovala príjemná atmosféra a zaznel tam aj smiech. Spoznala som tam nových ľudí a taktiež získala veľa nových skúseností.“ (Natália Mišenková, kvarta A)

„Pred rokom by mi ani nenapadlo, že sa raz dostanem tak ďaleko a budem mať možnosť prezentovať svoj študentský projekt, o ktorí sa budú vedci naozaj zaujímať. Bola to úžasná skúsenosť v rozprávkovom prostredí a s ľuďmi, ktorí to s vedou myslia naozaj vážne. Tak ako to myslím vážne aj ja. Z každej prednášky som si odniesla niečo zaujímavé, čo ma posunie ďalej. A nielen z prednášok 😊. Som nesmierne vďačná SAV aj AMAVET-u, že mne aj mladým ľuďom umožňujú nájsť a rozvíjať v sebe to, čo ich baví.“ (Ema Polčová, kvarta A)

„Táto konferencia ma posunula ďalej čo sa týka môjho projektu, ale aj budúceho štúdia. Porozprávať a poradiť sa s vedcami z rôznych odborov je úžasná možnosť, ktorá podnietila moju zvedavosť a záujem o ďalšie otázky.“ (Dorota Reguliová, septima A)

Spracovala: Miriam Feretová, AMAVET klub 957, Prešov