Spomienka z MILSET-u na AMAVET

V týchto dňoch, keď sa akoby zastavil život, nejeden z nás sa obzerá za minulosťou, aby si pripomenul napríklad súťaže, ktoré sa v tomto roku neuskutočnia. Vtedy vás veľmi poteší správa, ktorá vám pripomenie, že roky minulé stáli za to a výsledky práce AMAVET-u rezonujú aj v zahraničí.

Takou bol aj mail adresovaný riaditeľke Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET):

Pani Gabriela Kukolová,

chceme sa podeliť o pamätnú knihu MILSET Expo-Sciences Abu Dhabi 2019.

Ďakujeme, že ste sa stali súčasťou tohto fantastického zážitku. Vaša účasť bola vynikajúca.

Sme si istí, že sa vám táto kniha bude páčiť.

Buďte v bezpečí a neprestaňte robiť vedu!

MILSET, Medzinárodné hnutie pre voľnočasové aktivity vo vede a technike

https://esi2019-report.milset.org/

 

Dear Ms. Gabriela Kukolová

We want to share the MILSET Expo-Sciences Abu Dhabi 2019 Commemorative Book.

Thanks for being part of this fantastic experience, your participation was outstanding.
We are sure you will enjoy this book.

Keep safe, and dont stop making Science!

https://esi2019-report.milset.org/

MILSET, The International Movement for Leisure Activities in Science and Technology

Ján Nemec