Spoznaj lepšie prírodné vedy s LaBáK-om z AMAVET-u

Milí pedagógovia, rodičia, priaznivci AMAVET-u, nasledujúce informácie sú o multidisciplinárnom seminári LaBáK pre žiakov, ktorí sa zaujímajú o pochopenie rôznych javov a zákonitostí. Okrem teoretických znalostí kladie dôraz na praktickú vynaliezavosť v zmysle debrujárskeho hnutia. Objavovanie vedy a vytváranie nových ciest k poznaniu a kreativite je realizované ako online seminár, ktorý uľahčuje prístup k úlohám pre riešiteľov, ako aj hodnotiteľov úloh. Seminár LaBáK je v slovenskom prostredí už ôsmy rok jedinečný a je určený pre všetky vekové kategórie, od detí z materských škôl až po stredoškolákov. Prosím, zamyslite sa, ktoré deti podporíte svojou aktivitou a prihlásite ich na LaBáK.net:

Chcel by si spoznať, ako fungujú veci okolo nás? Rád riešiš netradičné úlohy, pri ktorých sa treba zamyslieť, niečo zmerať, preskúmať, či vyriešiť nejaký problém? V tom prípade by ti nemal uniknúť ôsmy ročník súťaže Online Seminár LaBáK.net, ktorý sme práve spustili. Úlohy v LaBáK-u sa snažia v sebe prepájať biológiu, chémiu, matematiku i fyziku tak ako sa to deje v reálnom živote. Okrem toho kladieme dôraz aj na vedeckosť a inovatívny prístup, nakoľko musíš riešenie správne opísať a odôvodniť. Po skončení následne dostaneš spätnú väzbu, na základe ktorej sa môžeš aj naďalej zlepšovať.

Súťaž LaBáK prebieha počas 4 súťažných kôl na súťažnej stránke AMAVET-u: LaBáK.net. Uzávierka prvého súťažného kola je do 28.10.2019, takže teraz je ten správny čas oboznámiť sa s úlohami a začať riešiť. Seminár LaBáK.net ponúka až 6 súťažných kategórii, takže si medzi nimi ľahko nájdeš aj tú svoju.

Súťažné kategórie:

A     | pre žiakov 3.-4. ročníka stredných škôl – jednotlivci

B     | pre žiakov 1.-2. ročníka stredných škôl – jednotlivci

C     | pre žiakov 8.-9. ročníka základných škôl – jednotlivci

D     | pre žiakov 5.-7. ročníka základných škôl – jednotlivci

E     | pre žiakov 1.-4. ročníka základných škôl – tímy

F     | pre deti materských škôl – tímy

 

V 8. ročníku súťaže sa témy jednotlivých kôl budú venovať kontinentom. Aj napriek tomu, že téma znie silno geograficky, úloha môže byť postavená na nejakej charakteristickej udalosti, výskumu, veci, javu, ktorá je charakteristická pre príslušný región.

Juraj Vasek, Koordinátor online semináru LaBáK, www.labak.net

Pokus z minuloročného LaBáKu-pozorovanie rýchlosti topenia ľadu na rôznych materiáloch: