ŠPRT radí ako sa učiť

Tradičné vzdelávanie akoby odchádzalo do úzadia a keď chcú žiaci stredných škôl zvládnuť prijímačky na vysokú školu, potrebujú pracovať na sebe efektívne. Od februára sa podávajú prihlášky na vysoké školy, takže začína to byť aktuálne. Ako skvalitniť svoj výkon pri učení a zároveň skrátiť čas učenia?

Naša úspešná amaveťáčka Ivka Kravárová je v súčasnosti už aj úspešnou študentkou štvrtého ročníka medicíny. Preto jej rady majú svoje opodstatnenie. Môžete si ich prečítať na linku: https://sprt.sk/ako-sa-ucit-nielen-na-prijimacky/