Štartuje 22. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

Asociácia pre mládež, vedu a techniku v spolupráci s klubmi pôsobiacimi v rámci Slovenska opäť pripravuje krajské kolá súťaže Festival vedy a techniky AMAVET 2019 v mestách Prešov, kde bude aj krajské kolo pre Košice, Banská Bystrica, Žilina, Partizánske, Nitra a Bratislava, kde bude aj krajské kolo pre Trnavu. Žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl môžu svoje bádateľské projekty prihlasovať individuálne alebo v dvojčlenných tímoch.

Najúspešnejší súťažiaci z krajských kôl postupujú na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku od 7. do 8. novembra 2019 v Bratislave. Víťazi celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT) získavajú postup na prestížne svetové a európske prehliadky a súťaže. O ich úspechoch si môžete prečítať v ďalších článkoch tohoto AMAVET eRevue.

Dátum ukončenia registrácie projektov pre všetky krajské kolá je 9. októbra 2019 (vrátane).  

Prehľad termínov krajských kôl FVAT AMAVET:

Košický a Prešovský kraj, Prešov, 18.10.2019, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska č. 16, Prešov.

Banskobystrický kraj, Banská Bystrica, 18.10.2019, Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica.

Žilinský kraj, 24.10.2019, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina.

Trenčiansky kraj, Partizánske, 18.10.2019, Budova Mestskej umeleckej agentúry, Makarenkova 214, Partizánske.

Nitriansky kraj, Nitra, 18.10.2019, Centrum voľného času Štefánikova trieda 63, Nitra.

Bratislavský a Trnavský kraj, Bratislava 18.10.2019, Bojnická 3, Bratislava.

Podrobné informácie o krajských kolách a registráciu nájdete na http://www.festivalvedy.sk/cms/index.php/krajske-fvat.

Dávid Richter, Koordinátor FVAT AMAVET