„Stáž bola pre mňa inšpiratívna“

Počas leta od 7. do 14. júla 2019 sa členka AMAVET klubu 964 Janka Motešická zúčastnila týždennej stáže v meste Heidelberg, Nemecko. V tomto meste sídli prestížne medzinárodné laboratórium EMBL. Janka tento študijný pobyt získala ako špeciálnu sponzorskú cenu na súťaži EUCYS 2018 (European Union Contest for Young Scientists), kde postúpila z Festivalu vedy a techniky AMAVET v Bratislave. EUCYS 2018 sa konala v Dubline.

V rámci pobytu sa Janka stretla s poprednými vedcami pôsobiacimi v Heidelbergu, ktorí jej ukázali svoj výskum a laboratória. Súčasťou tejto ceny bola konferencia s názvom New Approaches and Concepts in Microbiology. Janka svoju stáž zhodnotila slovami: „Pobyt sa mi veľmi páčil. Stretla som úžasných ľudí. Boli veľmi príjemní a inšpiratívni. Naučila som sa veľmi veľa. Nadobudnuté vedomosti a skúsenosti plánujem využiť vo svojom ďalšom štúdiu na vysokej škole. A zároveň moja veľká vďaka patrí všetkým úžasným ľuďom v AMAVET-e, bez ktorých by niečo také nebolo možné a mojej milovanej rodine, bez ktorej by som sa nikdy nezaobišla.“