Strieborní Slováci z AMAVET-u v Číne

„Súťaž nás naučila spolupracovať ako tím s cieľom dosiahnutia vytúženého výsledku.“

Medzinárodná projektová súťaž stredoškolákov CASTIC (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest) v Číne sa v tomto roku konala 20. až 27. júla v meste Macau, v priestoroch University of the Macao in China. Súťaž v oblasti inovácií, vedy a techniky organizuje Čínska asociácia pre vedu a techniku, ministerstvo školstva a ďalšie príslušné vládne organizácie. CASTIC je organizovaný pre študentov od 12 do 20 rokov a v tomto roku sa jej zúčastnilo 900 súťažiacich. Počas 34-ročnej histórie je CASTIC považovaný za najväčšiu vedeckú súťaž v Číne na medzinárodnej úrovni. V tomto roku sa súťaže úspešne zúčastnili slovenskí víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018, stredoškoláci Richard Maguľák a Viliam Podhajecký. Po  štyroch náročných dňoch prezentovania projektu pred odbornou hodnotiacou komisiou a verejnosťou obsadili Richard a Viliam krásne, druhé miesto v  kategórii Engineering Science. Študenti zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach vypracovali tímový projekt „Rádiovo ovládané autíčko“. Po návrate sa s Richardom Maguľákom porozprávala riaditeľka Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) Gabika Kukolová.

 -Aký je rozdiel medzi víťazstvom v národnej súťaži a 2. miestom na súťaži CASTIC v Číne?

Teší nás každý úspech, no ten na svetovej úrovni má pre nás vyššiu hodnotu, nakoľko to nie je ocenenie len pre nás, ale taktiež pre Slovensko a AMAVET, ktorý nám na Slovensku vytvoril ideálne podmienky na súťaženie a postup na svetovú súťaž. Sme hrdí, že sme mohli hájiť jeho meno a taktiež meno našej Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach.

Prvé pocity po vyhlásení je ťažké opísať. V človeku sa miešajú rôzne emócie, no prevládajúcou je radosť. S odstupom času ustúpia a ostáva len radosť. Sme neskutočne šťastní z umiestnenia a z faktu, že sme mohli reprezentovať Slovensko na najvyššej úrovni.

-Niečo ste upravovali, dolaďovali na projekte oproti národnému finále na Festivale vedy a techniky AMAVET?

Zmenili sme mnoho a v aktuálnom období je auto na 90 percent vyrobené nami. V mechanike sme si vyrobili vlastné diferenciály a pneumatiky, ktoré boli vytlačené na špeciálnej 3D tlačiarni. Túto tlačiareň sme mohli využívať v rámci spolupráce s Technickou Univerzitou, konkrétnejšie katedrou Biomedicínskeho inžinierstva v Košiciach. Taktiež nám pomáhali s tlačou titánových ozubených koliesok do prevodovky. V elektronike sme zmenili riadiacu jednotku z Arduina NANO na ATmega328p. Tento mikropočítač je možné jednoducho vyňať z plošného spoja, naprogramovať a vložiť naspäť. Plošné spoje na našom aute sme rozdelili do 3 častí:

  1. Riadiaci plošný spoj – ovláda pohyb motora, dva servo-motorčeky a komunikačný modul NRF.
  2. Plošný spoj prídavnej elektroniky – pomocou neho sú riadené svetlá, bzučiak a taktiež gyroskop a je umiestnený na karosérii.
  3. Plošný spoj ovládača – slúži na komunikáciu s riadiacim plošným spojom a taktiež na spracovanie dát z auta, ako je napríklad uhol náklonu kolies.

-V čom spočívala vaša prezentácia práce? Poster, dialóg s hodnotiteľmi…?

Prezentácia sa skladala z viacerých častí. Prvé “kroky” sme museli urobiť už pár mesiacov pred súťažou, kedy sme museli poslať dokumentáciu ku projektu, fotografie a taktiež video. Následne na súťaži sme si postavili stánok, ktorý sa skladal z posteru a stola, na ktorom sme si mohli vystavovať exponáty. Po postavení stánku prišla prezentácia pre porotu a následné otázky k projektu.

-Ako sa líšilo hodnotenie v Číne od nášho?

V Číne sme presne vedeli počet porotcov, ktorí nás budú hodnotiť a bolo to odlišné od slovenského hodnotenia. Niektorí porotcovia priamo prišli ku stánku a povedali nám: “O vašom projekte sme už čítali a tak by nás zaujímalo, čo by ste zmenili na projekte keby ste mohli?”. Táto otázka bola pre nás dosť neočakávaná, no pri spätnom pohľade to hodnotím kladne, nakoľko to nebolo len monotónne opakovanie toho istého, ale naopak, museli sme si uvedomiť a rýchlo vyhodnotiť, čo by sme radi zmenili a čo by mohlo posunúť náš projekt ďalej.

-Mali ste čas aj na „nadýchnutie sa“ čínskej atmosféry – život rovesníkov, škola, zabáva, kultúra, šport…?

Organizátori súťaží dbajú na to, aby si súťažiaci odniesli aj nejaký kultúrny zážitok z miesta organizácie, čiže zabezpečujú prehliadky a ďalší sprievodný program. Počas súťaže v Číne nám bohužiaľ podmienky spojené s cestou nedovolili spoznať veľa z mesta a celkovej kultúry krajiny, nakoľko sme prileteli až počas druhého súťažného dňa a odlietali sme pár hodín po udelení cien. Napriek všetkým týmto okolnostiam sme mali zabezpečenú aspoň 3 hodinovú prehliadku pamiatok mesta.

-Čo vás najviac prekvapilo, a nečakali ste to?

Príjemným prekvapením pre nás bol fakt, že je množstvo mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o vedu a techniku a že chcú pomáhať spoločnosti rozvíjať sa. Oslovilo ma niekoľko projektov z oblasti medicíny, ktoré môžu významnou mierou prispieť k liečbe najzávažnejších chorôb, ktoré trápia človeka.

-Akú skúsenosť si odnášate zo súťaže?

Odnášame si mnoho skúseností no taktiež poznatkov. Naučili sme sa riešiť krízové situácie, akými je napríklad aj poškodenie projektu počas letu na súťaž. Taktiež sme sa zlepšili v oblasti, či už mechaniky, alebo elektroniky a v neposlednom rade sme zlepšili svoje “soft-skills” čiže prezentačné zručnosti. Táto súťaž nás naučila spolupracovať ako tím s cieľom dosiahnutia vytúženého výsledku.

-Budete na svojej práci pokračovať a zisťovať nové fakty a argumenty? Ak je to reálne.

Bohužiaľ, aktívne pôsobenie z našej strany na tomto projekte končí, keďže sme ukončili štúdium na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach, no ostávame v kontakte so školou a budeme pomáhať ďalším žiakom s projektami. Vieme čo by sa dalo zmeniť a čo by vedeli urobiť lepšie ako sme urobili my a radi by sme im tieto vedomosti odovzdali.

-Pred súťažou ste mali svoje vlastné ciele, úvahy nad ďalšou budúcnosťou. Mení sa váš pohľad po súťaži na vaše ďalšie smerovanie?

Táto súťaž nám ukázala mnohé inovácie a hlavne pravdepodobné možnosti, ktorými sa bude svet vedy a techniky uberať. Radi by sme to aplikovali v budúcnosti a prispeli svojim “kúskom” do tejto mozaiky.

-Váš najväčší zážitok?

Bol som milo prekvapený mentalitou Číňanov. S prejavom vzájomnej úcty a rešpektu a to nielen voči nám, ako súťažiacim, ale taktiež k sebe navzájom.

-Ďakujem za rozhovor a želám vám obom v ďalšom napredovaní ešte veľa víťazstiev.

Prečítali ste si len jeden z úspešných príbehov, ktoré každoročne zažívajú najlepší účastníci celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT). FVAT je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť pomocou posterovej, panelovej prezentácie. Na celoslovenské finále, ktoré je v tomto roku opäť ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, postupujú najúspešnejšie projekty z krajských kôl. Dátumy a miesta konania sú uvedené v nasledujúcom článku aj s termínom ukončenia registrácie, ktorý je pre všetky kraje jednotný – 9. októbra 2019. Celoslovenské finále, 22. ročník, sa uskutoční v Bratislave, v areáli INCHEBA 7. – 8. novembra 2019 a bude súčasťou výstavy Pedagogika a veľtrhu Bibliotéka. Využite príležitosť a porovnajte svoj um so svojimi rovesníkmi. Príďte sa hrať s vedou, zistíte, že je nielen zábavná, ale odkryje aj váš talent a určite bude pre vás odrazovým mostíkom k ďalšiemu zmysluplnému štúdiu. Všetky podrobnosti nájdete na www.amavet.sk, www.festivalvedy.sk.