Sajgalik a Cekan - otvorenie AMAVET

ŠTVRŤ STOROČNICA FESTIVALU AMAVET

V tomto roku 2022, na jeseň, sa uskutoční už 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET. Kým sa zhromaždia prihlásené projekty súťažiacich, priblížme si atmosféru minulého 24. ročníka a inšpirujme sa k tvorbe vedátorských projektov v 11-tich vedných disciplínach.