Summer School of Science Croatia 2022

Letná škola pre žiakov stredných škôl sa uskutoční v Chorvátskej Požege v dvoch termínoch: od 24.7. do 3.8. a od 4.8. do 14.8. 2022. Žiaci z rôznych krajín sveta pracujú na vedeckých projektoch v skupinách pod dohľadom doktorantov a výskumníkov.

Mladí ľudia majú šancu pracovať na vlastnom výskumnom projekte, pričom sa stretnú s rovesníkmi s podobnými záujmami o vedu, pričom si rozvíjajú svoje zručnosti.

Viac informácií a prihlášky na: www.drustvo-evo.hr/s3