Súťaž autonómnych robotov RoboRAVE 2021

23. novembra 2021 sa v exteriéri Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha, na Malej hore 3 v Martine konala Súťaž autonómnych robotov RoboRAVE 2021, ktorú organizoval AMAVET klub 549 z Martina s podporou Mesta Martin v spolupráci s Gymnáziom VPT a Informačným centrom mladých. Bola to súťaž v kategórii „Racing“ – programovo riadení roboti, postavení z LEGO stavebníc.

Cieľom podujatia bolo najmä pokračovať v aktivitách nášho AMAVET klubu 549 v oblasti robotiky, pričom sme chceli predstaviť deťom a mladým ľuďom možnosti zmysluplnému tráveniu voľného času, pričom si aktívne rozvíjali svoj vzťah k vede a technike.

Nakoľko nepriaznivá situácia s COVID 19 nám neumožnila realizovať aktivity v interiéri, tak sme súťaž preventívne realizovali v exteriéri za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení pre súťažiacich v režime OTP.

Súťažilo sa v troch vekových kategóriách – ZŠ mladší žiaci, ZŠ starší žiaci a SŠ. Žiaci základných a stredných škôl tak získali možnosť predviesť výsledky svojej celoročnej práce a získať ocenenia.

Organizovaním súťaží sa AMAVET snaží propagovať robotiku medzi mladými.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať mestu Martin za finančnú podporu, Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha za pomoc a poskytnutie priestorov exteriéru školy a tiež vedeniu AMAVET-u v Bratislave za pomoc a finančnú podporu.

Ing. Jozef Ristvej, st.