Súťažiaci žiaci z AMAVET-u reprezentujú Slovensko už aj v Indonézii

Zlaté medaily Slovákov

Medzinárodná súťaž mládeže vo vede, technike a inžinierstve sa konala 15. – 18. apríla v Indonézii. Na súťaži ISTEC 2022 (International Science Technology and Engineering Competition) sa prvýkrát zúčastnili aj súťažiaci zo slovenského AMAVET-u, a s výrazným úspechom! V kategórii Veda získali zlatú medailu Alex Kanderka a Jozef Jabczun a v kategórii Technika získal tiež zlatú medailu Michal Trúchly. Všetci postúpili na svetovú súťaž v Indonézii z finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021.

Súťaž bola určená pre žiakov od 10 do 22 rokov v troch kategóriách – kategórie pre základné školy, prvý stupeň stredných škôl a druhý stupeň SŠ. Žiaci najprv zasielali abstrakt, na základe ktorého mohli postúpiť do súťaže. Podujatia sa zúčastnili tímy žiakov zo všetkých kontinentov sveta, prevažne z Ázie.

Súťaž mala hybridný charakter. Organizátori spojili prezenčnú a online formu na platforme zoom. Konala sa v hoteli Horison Ultima Bandung v Indonézii, kde žiaci prezentovali svoje projekty. V hlavnej sále s pódiom bolo najskôr otvorenie s príhovormi, ktoré vysielali aj online cez zoom. Potom nasledovalo samotné hodnotenie. Naši reprezentanti boli pripojení online, kde prezentovali svoje projekty pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Za AMAVET a Slovensko sa zúčastnili dva projekty, oba získali zlatú medailu vo svojej kategórii:

Alex Kanderka, Jozef Jabczun s projektom Application of Sorption Processes for Effective Remediation of Polychlorinated Biphenyls and Heavy Metals in Various Mediums, zvíťazili v kategórii Veda za 2. stupeň SŠ. Alex s Jakubom dostali od poroty ešte počas hodnotenia gratulácie k ich práci a výsledkom.

Michal Trúchly s projektom Recycling PET bottle to filament for 3D printer zvíťazil v kategórii Technika za 2. stupeň SŠ. Michal dostal otázku, ako sa jeho zariadeniu darí na trhu a aké sú odozvy. Napriek tomu, že ide ešte len o študentský projekt, vytváral na komisiu dojem, že to je už komerčný produkt.

Organizátor podujatia Indonesia Scientific Society (ISS) uzavrel v roku 2022 s AMAVET-om memorandum o spolupráci, v rámci ktorého bolo možné na ISTEC-u udeliť špeciálnu cenu miestnemu tímu formou účasti na novembrovom finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022 v Bratislave.

Lukáš Procháska a Ján Nemec