Súťažná konferencia Junior Internet AMAVET

Hodnotitelia vyberajú prihlásené projekty do druhého prezenčného kola

Súťažná konferencia Junior Internet AMAVET, ktorá sa stala vyhľadávaným podujatím pre mladých technologických nadšencov na Slovensku, práve vstúpila do prvého kola hodnotenia. V nedeľu 3. marca v noci sme oficiálne uzavreli prijatie projektov do tohto 19. ročníka, ktorý sa teší veľkej obľube medzi žiakmi. Tento rok sme prijali celkovo 136 projektov zapojených do piatich súťažných kategórií: WEB, APP, DESIGN, CONTENT a TEXT.

Kategória WEB sa teší najväčšiemu záujmu, čo je povzbudivým signálom rastúceho záujmu mladých Slovákov o vývoj webových technológií. Je to skvelá správa nielen pre organizátorov, ale aj pre celý technologický sektor na Slovensku, ktorý rastie a vytvára nové príležitosti pre nadšencov digitálnych technológií.

Tento rok bol do súťaže opäť zahrnutý aj tematický projekt v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Téma „Čo by sa muselo stať, aby sme sa začali zaujímať o európske voľby“ je mimoriadne aktuálna a vyzýva mladých ľudí, aby skúmali a premýšľali o európskej politike a jej dopade na ich životy. Tento projekt dáva žiakom príležitosť hlbšie sa zamyslieť nad dôležitosťou ich účasti na demokratických procesoch.

Zaujímavosťou tohtoročnej súťaže je, že medzi hodnotiteľmi sú aj bývalí finalisti Junior Internet AMAVET, ktorí v súčasnosti majú svoje vlastné firmy alebo pracujú na špičkových pozíciách v rôznych spoločnostiach. Toto poskytuje súčasným účastníkom nielen dôkaz o hodnote súťaže pre ich budúce profesionálne cesty, ale aj prístup k unikátnym skúsenostiam a perspektívam z prvej ruky.

Projekty sme odoslali 17 odborníkom, ktorí ich aktuálne hodnotia. Je to skupina skúsených profesionálov, ktorí majú za úlohu vybrať tie najlepšie práce, ktoré postúpia do celoštátneho finále súťaže. Výsledky prvého kola hodnotenia oznámime v pondelok 18. marca, pričom vybraní finalisti dostanú príležitosť prezentovať svoje projekty na Fakulte informatiky a informačných technológií v Bratislave na prestížnom celoštátnom finále Junior Internet AMAVET 2024.

Finalisti, ale aj verejnosť, sa môžu okrem toho tešiť aj na bohatý sprievodný program plný workshopov, prednášok a príležitostí na získanie spätnej väzby od odborníkov. Tento model podpory talentov v oblasti digitálnych technológií je kľúčový pre rozvoj budúcich generácií technologických lídrov na Slovensku. Súťažná konferencia Junior Internet týmto potvrdzuje svoje miesto ako dôležitá platforma pre rozvoj mladých talentov v oblasti technológií na Slovensku.

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do tohto ročníka súťaže a odvážili sa ukázať svoje projekty širšej verejnosti. Všetkým účastníkom držíme palce a s napätím očakávame, aké inovatívne nápady a riešenia predstavia naši mladí inovátori.

Barbora Cíchová