Svetový pohár kozmických modelov v Partizánskom

Letisko v Malých Bieliciach bolo 17. a 18. septembra dejiskom Svetového pohára v súťaži kozmických modelov seniorov a juniorov. Usporiadateľom bol domáci AMAVET klub 808 v spolupráci s dubnickým klubom raketových modelárov a mestom Partizánske. Naposledy hostilo letisko v Malých Bieliciach súťaž podobných rozmerov v roku 2013.

Aj tento raz zavítali medzi domácich pretekárov aj súťažiaci z Česka, Bulharska, Chorvátska i Ukrajiny. Lietali sa klasické kategórie S4A – malý raketoplán, S6A – streamer, S8P a kategória makety S7.  Napriek tomu, že počasie sa zachovalo macošsky – bolo na toto obdobie nezvyčajne chladno a vietor sa pohyboval na hranici regulárnosti, súťažiaci bojovali a snažili sa o dosiahnutie čo najlepších výsledkov. A nezaostávali ani domáci pretekári.

Všetkým srdečne blahoželáme. Veríme, že na budúci rok sa nám opäť podarí zorganizovať súťaž s ešte väčšou účasťou. Nasvedčuje tomu aj spokojnosť pretekárov, ktorým sa páčili vytvorené podmienky k súťaži ako i blízkosť termálnych kúpeľov a v neposlednom rade i kvalita funkcionárov podujatia.

Janka Kajanová, AMAVET klub 808 Partizánske

Výsledky:

Kat. S4A 1.m Roman Čižnár – Slovensko, 2.m. Stefan Vasilev – Bulharsko, 3.m. Rodion Struzman – Ukrajina.

Kat. S6A 1.m Štefan Buraj, 2.m. Maroš Fecek, 3.m. Michal Žitňan ml. – všetci Slovensko.

Kat. S8P 1.m. Simon Bolfa, 2.m. Peter Matuška – obaja Slovensko, 3.m. Piotr Štirba – ČR.

Kat. S9A – 1.m. Michal Žitňan ml., 2.m Andrej Baur – obaja SR, 3.m. Stefan Vasilev – Bulharsko

Kat. S7 1.m. Piotr Štirba, 2.m. Viktorie Tržilová, 3.m. Jan Stopa – všetci ČR.