SVETOZNÁMI SLOVENSKÍ VEDCI – Aurel STODOLA

Občianske združenie priateľov dejín techniky a vynálezov na Slovensku, ktoré pôsobí aj v Paríži s názvom  Association d’Amitié, Franco-Slovaque, je jedným z donorov, podporujúcich mladých slovenských vedátorov. Vedie ho pani Manaková, ktorá neraz finančne pomohla aj aktivitám AMAVET-u.

Občianske združenie priateľov dejín techniky a vynálezov bolo založené v roku 2017. Jeho cieľom je podporovať študentov vo vedeckej a technickej činnosti. Manželia  Tabačikovci boli profesori a výskumníci na juhu Francúzska. Boli vedúcimi osobnosťami výskumu v chemickom a vo fyzikálno-chemickom laboratóriu CNRS v Montpellier. Vlado Tabačik bol Slovák a Christiane Tabačik Francúzska a ich pozostalosť bola venovaná na založenie Nadácie na podporu slovenských študentov. Nadácia Christiane a Vlado Tabačik je určená k financovaniu niektorých aktivít ako aj na vysokoškolské štúdia vo Francúzsku alebo na Slovensku. Podporuje tiež študentov konzervatória.

Pred piatimi rokmi financovala nadácia natočenie filmov o slovenských vynálezcoch, pre študentov stredných škôl, ktoré vám postupne ponúkneme v nasledujúcich číslach nášho mesačníka AMAVET Revue. Dnes si môžete pozrieť publicisticko-dokumentárny film – Andrej Stodola:

https://www.youtube.com/watch?v=0DBEjapiAhQ

Ján Nemec