Tábor plný vedomostí v Partizánskom

Tábor pod názvom TechLab organizoval AMAVET klub 808 VTM v Partizánskom v spolupráci s Centrom voľného času Partizánske. Tábor mal tri sekcie, ktoré viedli zástupcovia troch základných kolektívov AMAVET klubu 808 –  Robotika a elektronika, Raketo-modelári a Stellar klub – hvezdári, astronómovia. Deti sa postupne v troch skupinách vystriedali vo všetkých troch sekciách.

V sekcii Robotika a elektronika zostrojili model robota a učili sa zostrojiť k nemu jednoduchý ovládací program. Zoznámili sa so základmi 3D tlače a 3D skenovania objektov a aj osôb.
Raketo-modelári ich učili zostrojiť papierový model rakety na vzduchový pohon a lietajúceho hádzadla.
V astronomickej časti letného tábora sa deti zoznamovali so zaujímavosťami o Mesiaci v súvislosti s 50-tym výročím prvej návštevy ľudí na jeho povrchu.
Letný tábor navštívil aj primátor mesta Partizánske Jozef Božík.

Deti sa zúčastnili aj dvoch zájazdov – do Slovenskej televízie a Aurélia v Bratislave a v druhom navštívili banský skanzen bane Cígeľ v Novákoch.

V prvý deň tábora sa uskutočnilo aj školenie Centra ďalšieho vzdelávania vedátorov na tému ako urobiť vedecký projekt a ako sa pripravovať na Festival vedy a techniky AMAVET.

Ludo Baranček, AMAVET klub 808, Partizánske

Videoklip Mestskej TV Partizánske s názvom „Tábor plný vedomostí“ o letnom prímestskom tábore konanom v dňoch 8. až 12.7.2019 v Priestoroch Centra voľného času Partizánske:  https://youtu.be/ZnPgLUilNo0