TechLab – Letný detský prímestský tábor

Letné prímestské tábory počas školských prázdnin sú príležitosťou pre žiakov na aktívne trávenie voľného času a popri tom aj niečo nové skúsiť a aj sa naučiť. Náš AMAVET klub 808 v Partizánskom už tradične, ako po minulé roky, zorganizoval v spolupráci s miestnym Centrom voľného času a Hvezdárňou Partizánske krátke trojdňové letné sústredenie elektronikov, členov AMAVET krúžku Robotiky a elektroniky.

Náplň bola jednoduchá – povedať si niečo o ohmovom zákone, o pasívnych a aktívnych elektronických súčiastkach a zhotoviť jednoduchý elektronický obvod – blikač s LED diódami na batérie.  Každý účastník dostal „kôpku“ elektronických súčiastok, plošný spoj, spájkovačku, cín, pinzetu, klieštiky a pod odborným dozorom zhotovil obvod.  A bol to zážitok, veď väčšina z nich spájkovala po prvýkrát.

Hvezdári účastníkom urobili tiež pestrý program vo forme pozorovania slnka cez špeciálne ďalekohľady, prednášku o meteoroch aj známom Tunguzskom meteore. Pripravili im na zhotovenie papierový model kozmickej sondy Psyche, ktorá je vyslaná na prieskum pásu asteroidov v oblasti medzi planétami Mars a Jupiter. Každý účastník si model sondy zlepil a odniesol ako spomienku so sebou.

Ľudovit Baranček,

foto Vladimír Mešter