Trenčiansky robotický deň 2021

V novembri 2021 sa konala v Trenčíne Medzinárodná súťažná prehliadka robotov, ktorá ukázala žiakov základných a stredných škôl ako technicky nadaných tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami. Dala im priestor prezentovať svoje myšlienky pred očami budúcich potenciálnych zamestnávateľov, zameraných na strojárstvo a automatizáciu.

Hlavný cieľ – popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi na Slovensku – splnili členovia AMAVET klubu 686 pri ZŠ s MŠ Sv. Gorazda v Žiline na sto percent. Ako povedal vedúci klubu Mgr. Pavol Kysela: „Vyhrali, sme čo sa dalo vyhrať!“

Umiestnenie členov klubu:

Cena primátora mesta Trenčín, kategória Follower Easy:

  1. Matúš Daniel, Devera
  2. Matúš Kysela

Cena predsedu TRD, kategória Follower Hard:

  1. Juraj Fašang Tomáš Filip

Trenčiansky robotický deň 2021, kategória Follower Easy <16:

  1. Matúš Daniel, Devera
  2. Matúš Kysela

Trenčiansky robotický deň 2021 kategória Follower Hard <16:

  1. Juraj Fašang Tomáš Filip

Trenčiansky robotický deň 2021 kategória Freestyle <16:

  1. Juraj Fašang Tomáš Filip

Mgr. Pavol Kysela, vedúci AMAVET klubu 686, Žilina