Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023 vyvrcholil odovzdávaním ocenení Cena za vedu a techniku

Branislav Peťko, konzultant mladých amaveťákov – Popularizátor vedy

Cieľom odovzdávania ocenení je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a vedecko-technické tímy, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Vyhlasovateľom oceňovania je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR.

Na slávnostnom galavečere sa zúčastnili zástupcovia organizátorov, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Róbert Zsembera, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR Ján Kyselovič, zástupcovia hodnotiacej komisie, akademického sektora, zástupcovia organizácií angažujúcich sa v oblasti vedy a techniky, Slovenskej akadémie vied, partneri a ďalší pozvaní hostia.

Cena za vedu a techniku sa odovzdávala v piatich kategóriách: Osobnosť vedy a techniky, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, Popularizátor vedy a Vedecko-technický tím roka.

Hodnotiaca komisia, ktorá pozostávala zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, vysokých škôl, vedecko-výskumných inštitúcií a zástupcov ďalších zainteresovaných subjektov, vybrala spomedzi predložených nominácií deviatich laureátov.

Nás veľmi potešilo ocenenie pre dlhoročného spolupracovníka AMAVET-u, ktorý nezaváha ani sekundu nad tým, aby pomohol mladým vedátorom pri tvorbe vedecko-technických projektov, ktoré pripravujú žiaci na Festival vedy a techniky AMAVET. Odborný konzultant mnohých úspešných projektov je aj dlhoročným členom Odbornej hodnotiacej komisie súťaže. Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. dostal ocenenie Popularizátor vedy 2023. Branislava Peťka, z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ocenili za významný prínos v popularizácii vedy na stredných školách projektom pre talentovanú mládež Cesta mladých k vede naživo.

Spracoval: Ján Nemec

Viac TU