Učiteľom fyziky – vedkyňa na vašej hodine

AMAVET Vám ponúka možnosť pozvať si Mišku Brchnelovú na svoju hodinu, napríklad fyziky.

MSc. Hon. Michaela Brchnelová  pôsobí na oddelení fyziky plazmy na belgickej univerzite KU Leuven, študovala v Holandsku letecké a vesmírne inžinierstvo. Záujem o popularizáciu vedy spája aj s praktickými skúsenosťami z mentorovania slovenských stredoškolákov. Ak máte záujem, Miška si rada pripraví prednášku na jednu vami preferovanú tému, ktorú žiakom priblíži a bude s nimi diskutovať alebo im odpovedať na otázky.

Témy: Skúmanie Marsu, Vznik a vývoj vesmíru, Slnečná sústava, Čierne diery a životy hviezd, Ako sa pripravujú vesmírne misie… Prípadne navrhnite iné, ktoré sa týkajú preberaného učiva. Miška ich vie prispôsobiť, buď na popularizačnú formu alebo odbornú aj so vzorcami a dejmi.

Ak máte záujem vyplňte formulár a ozveme sa Vám http://bit.ly/prednaska_vedkyne

Dávid Richter