Úspešne a bez stresu do CERN-u

Ako sa prihlásiť s AMAVET-om na exkurziu do Európskeho centra pre jadrový výskum?

Vzhľadom na veľký záujem o exkurzie do CERN-u (link: https://www.amavet.sk/exkurzia-do-cern-u/) sme sa rozhodli pripraviť pre vás zopár užitočných rád, ktoré zabezpečia hladký priebeh celého procesu príprav.

Pravidelní účastníci tejto exkurzie už vedia, že sa pripravuje vo veľkom predstihu. Samotná registrácia pozostáva z niekoľkých krokov, na ktoré sa teraz bližšie pozrieme.

  1. Na počiatku je idea: chcete ísť do CERN-u so svojou skupinou a viete aj kedy. Na to, aby sme vám pomohli to potrebujeme vedieť v predstihu viac ako 9 mesiacov. Môžete sa ozvať na číslo 0905 506 312, poskytnúť zopár informácií o vašej skupine a my vám vysvetlíme, čo ďalej.
  2. Potom je žiadosť o povolenie prehliadky: vieme kto, vieme kedy, a tak požiadame CERN o návštevu prostredníctvom ich registračného systému. Tu to začína byť komplikovanejšie. O návštevy je obrovský záujem a CERN nemôže každej žiadosti vyhovieť. Existujú tiež národné limity pre každú krajinu a zabezpečenie fundovaných sprievodcov na prehliadku nie je samozrejmosťou. Preto je dôležité posielať žiadosť v správny čas. A ten je presne 9 mesiacov pred samotným termínom návštevy.*

*Registračný systém otvára možnosť žiadať o termíny presne do 9 mesiacov od daného dátumu. To znamená, že 1. septembra sa otvorí termín 1 jún, 2. septembra zase 2. jún a tak ďalej. Žiadať môžeme aj o skoršie termíny (všetky zostávajú v ponuke), ale šance sa rapídne znižujú kvôli obrovskému záujmu (budú pravdepodobne už obsadené).

Aj pri včasnej žiadosti nie je schválenie garantované. Napriek dobrej spolupráci AMAVET-u s CERN-om, treba sa pripraviť na to, že navrhované termíny nemusí CERN povoliť. Najlepšie je skúšať postupne ďalšie, až kým neuspejeme (aj vzhľadom na vaše časové možnosti). Niekedy sa podarí získať povolenie na návštevu na prvý raz, inokedy na tom pracujeme dlhšie.

  1. Žiadosť o návštevu je schválená: CERN sa ozve automatickou správou o výsledku žiadosti a v prípade schválenia vám vysvetlíme, čo je potrebné pripraviť v ďalších krokoch, aby sme mohli celú skupinu zaregistrovať.
  2. Registrácia účastníkov: Včas pred samotnou návštevou je potrebné registrovať každého účastníka do systému. Všetko pre vás pripravíme na základe našich podkladov. Stačí len vyplniť zoznam a postaráme sa o zvyšok.
  3. Plánovanie programu: Prihlásenie je úspešné a môžeme sa tešiť na exkurziu. Pripravíme potrebné podklady a naplánujeme harmonogram celého podujatia.

Prípadné otázky môžete smerovať na prochaska@amavet.sk.