Úspešný FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET 2024

Hravá vedecko-technická súťaž pre šikovných žiakov základných škôl má za sebou 7. ročník. 41 projektov prezentovali žiaci z celého Slovenska v jedno až troj-členných tímoch. Bola to skvelá príležitosť bádať a pritom sa hrať. Cieľavedomá tvorba vlastného vedátorského projektu, s ktorým si žiaci mohli porovnať výsledky bádania so svojimi rovesníkmi a vyhrať celoslovenskú súťaž vedátorov.

Podujatie bolo opäť dvojdňové – od štvrtka 13. júna do piatka 14. júna 2024. Po dobrej skúsenosti z minulého roka bol aj 7. ročník súťaže obohatený o jeden deň navyše. Keďže minulý rok silná búrka s veľkým dažďom neumožnila ísť na prehliadku Bratislavského hradu, organizátori z AMAVET-u pripravili prehliadku hlavného mesta Slovenska a hradného kopca – Veľký Hradný okruh! Vyše hodiny privátnej prehliadky, vrátane predĺženej 30 minútovej prestávky na Bratislavskom hrade.

V piatok ráno po raňajkách, prišli súťažiaci do Zážitkového centra vedy Aurelium, kde inštalovali svoje projekty už od siedmej hodiny. O 9:00 h otvoril 7. ročníka F4Ž 2024 generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Róbert Ševčík a následne pokračovala súťažná prehliadka projektov pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Za všetkých zúčastnených uvediem poďakovanie po súťaži od Ing. Tatiany Patákovej: „Obrovské ĎAKUJEME patrí celému kolektívu AMAVET – Festival 4 živlov, ktorí na celoslovenskom finále v Bratislave pripravili pre všetkých účastníkov nezabudnuteľný program. O to viac nás ešte teší umiestnenie našej žiačky Sofie Húskovej zo ZŠ s MŠ Radošina na 2. mieste. Veľká vďaka vám všetkým.“

Predsedníčka odbornej hodnotiacej komisie Mgr. Mária Babinčáková, Ph.D. zhodnotila siedmy ročník súťaže takto: „Je povzbudzujúce vidieť, že žiaci základných škôl majú záujem o vedu, nové informácie a najmä o fakty. Sú hrdí na svoje výsledky, snahu a na to, čo dosiahli tvrdou prácou. Aj tento ročník Festivalu štyroch živlov bol oslavou vedy a mladých vedcov na základných školách.“

Výsledky F4Ž 2024:

 1. miesto:
 • Krištof Franko (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov) „Zdravie na zápästí – zdravotné náramky v škole“
 • Juraj Kollár (ZŠ Ľ. Štúra, Modra) „XediX“
 1. miesto:
 • Sofia Húsková (ZŠ Radošína) „Život s atopickou dermatitídou“
 • Tobias Jakab, Matiáš Hudáček (ZŠ v Marhani) „Bezdotyková postrehová hra“
 1. miesto:
 • Viktória Vagašová (Gymnázium Opatovská cesta, Košice) „Obnova ekosystému v akváriu“
 • Petra Briestenská, Nela Oštromová, Tereza Marková (ZŠ Divín) „Chemické dobrodružstvo“

Špeciálne ceny:

 • Barbora Bariaková, Zina Fedešová (ZŠ Štefánika, Lučenec) „Zrod života“
 • Sofia Oravcová (ZŠ Štefánika, Lučenec) „Technologický význam soli vo výrobe pečiva“

Ján Nemec