V AMAVET-e máme rytiera

Dňa 6. júna 2024 francúzsky veľvyslanec na Slovensku, pán Pascal LE DEUNFF udelil „Rád akademických paliem“ trom osobnostiam na Slovensku. Ide o vyznamenanie založené cisárom Napoleonom v roku 1808, ktoré je určené významným učiteľom, osobnostiam z oblasti vedy a univerzitného prostredia. Rád akademických paliem má tri stupne: rytier, dôstojník a komandér.

Profesor JUDr. Marián GIBA, PhD., predseda Asociácie pre mládež, vedu a techniku získal francúzske štátne vyznamenanie a pán Pascal LE DEUNFF ho ustanovil za „Rytiera rádu akademických paliem“. 

Po Marošovom ďakovnom príhovore s vyznamenaním palmovej ratolesti pripevnenej na hrudi som v hľadisku videla slzičky dojatia dvoch žien, ktoré pri ňom počas života svorne stoja – mamy a manželky.

V AMAVET-e vyrastá mnoho šikovným mladých ľudí, ktorí svojou usilovnou prácou a vzdelávaním sa dosahujú významné výsledky na Slovensku i vo svete. Po niekom sú pomenované hviezdy ako Buchman, Brchnelova, Lajciak a teraz sa stal rytierom Marián Giba!

Pri odchode z francúzskej rezidencie a lúčení nebolo treba veľa slov. Spokojnosť, hrdosť, šťastie a veľa lásky to všetko viselo vo vzduchu.

Ešte raz srdečne gratulujem Maroš.

Gabika Kukolová, riaditeľka AMAVET