Valné zhromaždenie 32 ročného občianskeho združenia AMAVET

Dňa 21. augusta 2022 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie AMAVET v Malých Bieliciach. Zástupcovia klubov Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) sa zišli už deň predtým a spolu strávili čas v príjemnom prostredí v liečivej geotermálnej vode. Viedli diskusie k aktuálnym témam ako napríklad blížiaci sa nový školský rok a možnosti neformálneho vzdelávania pre deti a mládež. Podelili sa o skúsenosti s výletmi na konci školského roka, táborovými aktivitami počas leta a inováciami pravidelnej činnosti v kluboch a základných kolektívoch.

Na Valnom zhromaždení sme prebrali správu o činnosti za rok 2021 a správu kontrolnej komisie, návrh zásad a spôsob financovania v rokoch 2022 až 2023,  zúčtovanie dotácií za rok 2021, rozpočet na rok 2022, schválenie návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021 a s ním aj plán rozvoja a činnosti na 5 rokov.

Večer sme strávili s Vladkom Mešterom, riaditeľom hvezdárne v Partizánskom, ktorý nás svojou láskou ku hviezdam doslova strhol do vesmírneho priestoru nielen vizuálne, ale nám porozprával o galaxiách, možnom živote napríklad na Marse, o pokusoch spoznávania vesmíru a raketových dobrodružstvách, ktoré v letných táboroch ponúka deťom.  

Tretí deň doobeda bol vyhradený na diskusiu a kreatívne nápady od vedúcich a členov klubov, prípadne konzultácie k praktickým veciam riadenia klubov ako je účtovníctvo alebo dokumentácia, ktorú vyžaduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a podobne.

Spolu zhrnuté a podčiarknuté: boli to 3 výnimočné dni strávené s priateľmi v príjemnej atmosfére. Ďakujem všetkým za účasť a teším sa na Vás na amaveťáckych podujatiach.

Ing. Gabriela Kukolová, riaditeľka AMAVET