Valné zhromaždenie 34-ročného občianskeho združenia AMAVET

V máji zasadal najvyšší orgán občianskeho združenia AMAVET. Valné zhromaždenie sa konalo 18. mája 2024 v malebnom mestečku Trenčianske Teplice, obľúbenom pre svoje liečivé termálne pramene a bohatú kúpeľnú tradíciu.

Zástupcovia klubov Asociácie pre mládež, vedu a techniku sa zišli už deň predtým, aby spolu strávili čas v príjemnom prostredí hotela PANORAMA a v družnej diskusii si vymieňali skúsenosti a rady podporujúce rozvoj detí a mládeže. Prvý večer nás zvuky hudby z 80-tych rokov vytrhli z diskusií a poniektorí sa išli pozrieť odkiaľ prichádzajú. Neskôr sme zistili, že hotel pripravil víkendový večerný program v piatok aj sobotu a zopár amaveťákov sa vedelo svižne zvŕtať aj na tanečnom parkete 😊

V sobotu ráno predseda AMAVET-u Marián Giba privítal prítomných, otvoril valné zhromaždenie a začali sme preberať správu o činnosti za rok 2023, správu kontrolnej komisie, návrh zásad a spôsob financovania v rokoch 2024 až 2025, zúčtovanie dotácií za rok 2023, rozpočet na rok 2024, schválenie návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2023 a s ním aj plán rozvoja a činnosti na 5 rokov.

Po úspešnom ukončení valného zhromaždenia nás čakala prehliadka Tureckých kúpeľov Hammam s odborným výkladom.

Tretí deň doobeda bol vyhradený na diskusiu a kreatívne nápady od vedúcich a členov klubov, prípadne konzultácie k praktickým veciam riadenia klubov ako je účtovníctvo alebo dokumentácia, ktorú vyžaduje Ministerstvo školstva, vývoja a mládeže SR a podobne.

3 výnimočné dni strávené s výnimočnými priateľmi v príjemnej atmosfére sú ako balzam na dušu. Ďakujem tým, ktorí sa zúčastnili a pozývam všetkých o rok na ďalšie výborné stretnutie amaveťákov.

Gabriela Kukolová, riaditeľka AMAVET