VEDECKÝ KOMPAS PRE MLADÝCH

24. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), v spolupráci s klubmi pôsobiacimi v rámci Slovenska, opäť pripravuje krajské kolá súťaže Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT).

Dátum ukončenia registrácie žiackych projektov je pre všetky krajské kolá 6. októbra 2021 (vrátane).

Krajské kolá sa budú konať v termíne od 15. 10. do 22. 10. 2021 v mestách Košice (Košický a Prešovský kraj), Banská Bystrica (Banskobystrický kraj), Žilina (Žilinský kraj), Partizánske (Trenčiansky kraj), Nitra (Nitriansky kraj) a Bratislava (Bratislavský a Trnavský kraj).

Žiaci stredných škôl a žiaci II. stupňa základných škôl, môžu svoje bádateľské projekty prihlasovať individuálne alebo v dvojčlenných tímoch. Najúspešnejší súťažiaci z krajských kôl postupujú na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku od 11. do 12. novembra 2021 v Bratislave.

„Formu realizácie krajských kôl aj celoslovenského finále prispôsobíme aktuálnej situácii a budeme o nej informovať na webovej stránke súťaže www.festivalvedy.sk,“ zdôraznil výkonný riaditeľ súťaže Dávid Richter.