Vedecký talent SAV z AMAVET-u víťazom na svetovej súťaži v USA

Finalista Festivalu vedy a techniky AMAVET z roku 2023 Michal Lajčiak dosiahol svoj cieľ byť najlepší!

Deviateho mája som písal v tlačovej informácii pred najprestížnejšou projektovou súťažou stredoškolákov Regeneron ISEF 2024 (Regeneron International Science and Engineering Fair 2024) o mladých reprezentantoch AMAVET-u a Slovenska. O jednom z nich som napísal: Michal Lajčiak je zo Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom. Už na krajskom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET minulý rok v Partizánskom mi s patričnou dávkou sebadôvery povedal, nielenže postúpi na celoslovenské finále do Bratislavy, ale všetko preto urobí, aby jeho projekt bol najlepší a jeho ambíciou bolo už vtedy, aby postúpil aj do USA. Tento svoj cieľ v minulom roku dosiahol a v sobotu tam aj odlieta.“

MICHAL LAJČIAK nielen šťastlivo doletel na súťaž, ale tam aj „vyletel“ na najvyššiu priečku! V kategórii Robotics and Intelligent Machines zvíťazil s projektom „Návrh systémov na riadenie robotického roja“. Minulý týždeň sa konala v Los Angeles, California, USA, najprestížnejšia projektová súťaž stredoškolákov Regeneron ISEF 2024. Na súťaži sa zúčastnilo 1699 žiakov zo 67 krajín z celého sveta s 1357 vedeckými projektami. V takejto konkurencii ide pre nášho amaveťáka, Slováka z Dubnice nad Váhom, o mimoriadny úspech!

Ak píšem o mimoriadnom úspechu, nie je to nad sádzka, ale fakt! Uvediem vám aj jeden argument – príklad: V roku 1958 zvíťazil na ISEF aj neskorší nositeľ Nobelovej ceny za fyziku v roku 2017 Američan Kip Thorne… Žeby cesta k „nobelovke“ viedla od AMAVET-u cez ISEF?! Uvidíme ako sa osemnásťročný mladý ctižiadostivý Slovák posunie v profesionálnom živote. Určite však môžeme konštatovať, nielen na príklade Michala, že Slovensko má veľký potenciál úspešných mladých ľudí!

Ako prežíva úspech Michal? „Účasť na  súťaži ISEF mi priniesla kopu zážitkov a skúseností. Či už s poznaním množstva skvelých ľudí z rôznych krajín a kultúr, ktorí majú podobný mindset ako ja, ale aj možnosť prezentovať svoj projekt v cudzom jazyku pred svetovou hodnotiacou komisiou, čo je super skúsenosť do budúcna. Jeden zo zážitkov bol potlesk po hodnotení, kedy sme z haly vyšli obklopení ľuďmi (učiteľmi, mentormi, dobrovoľníkmi), ktorí nám tlieskali a vytvárali tak absolútne skvelý pocit.  Z turistických zážitkov ma najviac zaujal Universal Studios, kde sme išli priamo zo súťaži. Bolo to super odreagovanie na rôznych atrakciách po vyhodnotení. Zážitkov však bolo veľmi, veľmi veľa a nedajú sa tu všetky spomenúť, ale prekvapilo ma tiež hodnotenie a to ako milo a pozitívne pristupovali hodnotitelia k jednotlivým projektom. Najkrajším zážitkom však bola výhra. Víťazstvo na ISEF-e pre mňa znamená splnený sen, ale aj cieľ, ktorý som si stanovil pred prípravou. Otvárajú sa mi teraz nové možnosti, kam sa posunúť, či už formou štúdia alebo rozvíjanie projektu ďalej do podnikateľskej sféry. Celkovo si myslím, že moja výhra je dôkazom toho, že pracovať na niečom, čo má zmysel sa oplatí a treba vydržať, až kým sa nedostaví očakávaný výsledok.“

Sprievod našim reprezentantom robil aj RNDr. Marián Babinčák, PhD., externý spolupracovník AMAVET-u a Člen odbornej hodnotiacej komisie na Festivale vedy a techniky AMAVET,

Senior Scientist v RICB DIAGNOSTICS AG, Švajčiarsko. Ako hodnotí Michalov úspech? „Víťazstvo Michalovho projektu na svetovo najväčšej a najprestížnejšej súťaži stredoškolákov Regeneron ISEF je obrovským úspechom. Tento rok som sa zúčastnil aj ako hodnotiteľ a môžem povedať, že projekty, ale aj hodnotenie na slovenskom Festivale vedy a techniky AMAVET určite dosahujú medzinárodnú úroveň. Obrovská vďaka patrí aj všetkým učiteľom, mentorom, členom hodnotiacej komisie, ale aj partnerom, ktorý svojou energiou a časom pomáhajú (nielen) našim víťazom rásť, byť úspešní a tak reprezentovať AMAVET, svoju školu aj Slovensko. Michalov úspech môže byť pre všetkých, učiteľov aj študentov, povzbudením, posilnením a dôkazom, že má zmysel pracovať.“

Ďalší naši reprezentanti Alex Kanderka a Jozef Jabczun z AMAVET klubu 957 pri Gymnáziu sv. Mikuláša v Prešove prezentovali svoj projekt v kategórii Environmental Engineering (ENEV). Aj keď tentokrát sa neumiestnili, zážitky si odniesli.

Jozef Jabczun: „ISEF bol fakt skvelý. Stretol som veľké množstvo veľmi milých a kompetentných ľudí. Taktiež som získal dôležitý feedback na moju prácu. Zaujímavý bol výlet do Universal Studios. Prešli sme tam všetky atrakcie a dokonca sa mohli aj najesť zadarmo.  Určite by som išiel znova.“

Alex Kanderka: „Bolo by náročné vybrať iba jednu vec, pretože za týždeň obklopený takmer 1700 účastníkmi zo 67 krajín človek zažije naozaj veľa! Účasť na ISEF-e ma presvedčila o jednom dôležitom bode – venovať sa vede má hlboký význam. Veda nepozná hranice, spája ľudí, vedcov z rozličných prostredí, národností a kultúr, dokonca aj tých s úplne odlišnými názormi a postojmi, ktorí by si možno inak nikdy nenašli cestu k vzájomnému porozumeniu. Vedecké poznanie však vytvárajú priestor, kde táto rozmanitosť nevedie k sporom, ale naopak pomáha nájsť jedinečné riešenia problémov, ktoré trápia ľudstvo, a prispieva k udržateľnej budúcnosti. Najlepší zážitok bol pre mňa asi, keď sme v stredu po náročnom hodnotení opustili halu a čakal na nás zástup stoviek učiteľov, rodičov, dobrovoľníkov a iných účastníkov, ktorí nám darovali obrovský potlesk. Bol poďakovaním nielen za podaný výkon v ten deň, ale hlavne za niekoľkoročnú snahu posunúť vedecké poznanie v našich odboroch vpred. Los Angeles Convention Center sme teda opustili ako skutočné hollywoodske hviezdy a presunuli sa do zábavného parku Universal Studios, kde už na nás čakal pestrý program.“

Treba zdôrazniť, že všetci traja reprezentanti AMAVET-u a Slovenska dostali na FVAT AMAVET 2023 ocenenie Vedecký talent Slovenskej akadémie vied a vďaka podpore SAV mohla Asociácia pre mládež, vedu a techniku vyslať silnú delegáciu súťažiacich na najprestížnejšiu svetovú súťaž stredoškolákov a dosiahnuť úžasný svetový úspech!

Ján Nemec