VEDOTÉKA AMAVET od Karin na videách

Izolácia DNA, Faraónové hady, Ako dokážeme pripraviť aj v domácich podmienkach veľkú sloniu zubnú pastu?, Vytvorte si jedinečné svietiace kryštály z cukru, Lieky – kde ich trávi moje telo?, Tajné písmo si vieš zrealizovať aj ty!, Experiment na rozhraní vedy a umenia?, Plameňové skúšky, Lávová sopka v kuchyni?, Ako využiť oxidačno-redukčné reakcie na pútavý experiment?, Blesky v skúmavke, Čo je hustota? – to sú názvy pokusov, ktoré vás určite primajú k tomu, aby ste sa s nimi pobavili i poučili. Zistíte, že veda je naozaj hra! Pozri: https://www.amavet.sk/vedoteka/

Pokusy s Karin sú súčasťou AMAVET projektu „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Ján Nemec