VEDOTÉKA – Pokusy s Karin

Novinky na youtube z kanála AMAVETsk

 

Ako využiť oxidačno-redukčné reakcie na pútavý experiment?

Sledujte zmenu farieb v banke a pripravte si s nami modrú čašu:

https://www.youtube.com/watch?v=y-6il8Rkvic

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.