Vesmírne oázy 2D

Rozširovať svoje vedomosti z oblasti astronómie sa rozhodli členovia AMAVET klubu 937 a preto vycestovali do Brna, kde sa nachádza Hvezdáreň a planetárium, ktorá sú výnimočným kultúrnym, vzdelávacím a poznávacím centrom. Po predchádzajúcej dohode nám pripravili  zaujímavý program.

Žiaci krúžkov AMAVET zo SŠ Kremnička v Banskej Bystrici vyrazili skoro ráno za slnečného počasia. Cesta, ktorá bola pomerne časovo náročná, nám ubehla bez problémov. Keď sme dorazili do Brna presunuli sme sa z parkoviska k objektu Hvezdárne, kde sme sa najprv prešli po vedeckom chodníku, ktorý sa nachádza pri Hvezdárni. Pozreli sme si niekoľko voľne prístupných, hravých experimentov z fyziky a astronómie.

V stanovenom čase sme sa presunuli do digitária, špičkovej audiovizuálnej sály, kde sme mali pripravený program. Po úvodnom slove a informáciách o Slnečnej sústave sme si pozreli film zameraný na pátranie po vode v našej Slnečnej sústave. Hľadali sme ju v jej hlbokých mesačných kráteroch, v horúcej Venušinej atmosfére, v púšťach marsovských planín, ale aj na zamrznutých mesiacoch Jupitera a Saturnu. Vznášali sme sa nad gigantickými ľadovými povrchmi, utajenými oceánmi aj medzi vodnými gejzírmi podivuhodných kryovulkánov. Sledovanie audiovizuálneho programu zanechalo v každom z nás hlboký zážitok.

Po skončení programu sme sa presunuli do historického centra Brna, kde si každý mohol vybrať a pozrieť pamiatky podľa svojho záujmu.

Cesta domov nám ubehla veľmi rýchlo a mohli sme konštatovať, že plánovaná tematická exkurzia bola pre každého účastníka prínosom. Pri záverečnej rozlúčke sme sa dohodli na ďalších zaujímavých podujatiach klubu AMAVET.

Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu 937, Kremnička