VÍŤAZI AMAVET súťaží vo SVETE

Vo februári 2021 sme oslovili 150 víťazov jednotlivých šiestych ročníkov národného Festivalu vedy a techniky AMAVET. Zaujímalo nás najmä, kde aktuálne pôsobia a či sú ochotní pomôcť budúcim súťažiacim na Festivale vedy a techniky (FVAT) ako autority – konzultanti. Položili sme im niekoľko otázok, z ktorých okrem iného vyplynulo:

Dostali sme spolu 63 odpovedí respondentov, z ktorých študuje 42, študuje a zároveň pracuje 6 a pracuje 15 víťazov FVAT. Oslovení boli absolventi ročníkov 2013-2018.

V zahraničí na vysokých školách, najmä v Českej republike, Anglicku a Nemecku študuje alebo študovalo 57,14 %, zatiaľ čo na Slovensku zostalo študovať 42,86 %.

Absolventi festivalu študujú na univerzitách ako je Univerzita Karlova, University College London, University of Edinburgh, Rice University, Masarykova univerzita, Swiss Federal Institute of Technology. Niektorí začali štúdium na slovenských univerzitách ako je  napríklad STU, UPJŠ, a neskôr pokračovali na inej prestížnej univerzite v zahraničí.

Vysokoškolské štúdium absolventov FVAT bolo zamerané najmä na: informatiku, medicínu, fyziku, biológiu, biochémiu, chémiu, strojné a letecké inžinierstvo, umelú inteligenciu, … prírodné a technické vedy. Keďže výnimka potvrdzuje pravidlo, jeden z víťazov FVAT, ktorý bol úspešný na svetových súťažiach, študuje financie a právo.

Popri štúdiu získavajú odborné skúsenosti vo svojom odbore v inštitúciách ako je napríklad Jülich Centre for Neutron Science, Ústav organickej chémie a biochémie Českej akadémie vied, a niektorí pracujú na vlastných myšlienkach, založili si startup ako je www.matoha.com.

 Medzi svoje najvýznamnejšie úspechy považujú napríklad stáž v Amazone, najvyššie skóre na Oxforde v organickej chémii, autor/spoluautor na odborných publikáciách, software engineering stáž v Kanade alebo počas PhD štúdia stáž v Microsoft Research Cambridge Health Intelligence teame.

Víťazi národného festivalu dostali otázku, či sa plánujú vrátiť na Slovensko. Otázka bola smerovaná tým, ktorí pôsobia v zahraničí. Odpovede boli rozpačité. Po odpočítaní tých, ktorí študujú na Slovensku bolo 11 negatívnych odpovedí, nechcú sa vrátiť na Slovensko. Väčšina nerozhodných odpovedí reagovala napríklad takto:

„Možno, ale skôr nie.“

„Momentálne nemám okrem rodiny a známych dôvod sa na Slovensko vracať.“

„Teraz som v Prahe a asi nie.“

„Ak áno, tak nie do akademickej sféry.“

„Ostal by som rád , tak dúfam že budem mať na to po skončení štúdia dôvod.“

„Momentálne to nezvažujem, rád by som sa vrátil v budúcnosti.“

Pri otázke čo konkrétne by sa malo na Slovensku zmeniť, aby získali motiváciu vrátiť sa späť, spomenuli mnoho konštruktívnych myšlienok, ale aj vlastných zážitkov, z ktorých vychádzali. Po kvalitnom pretriedení rozumných, ale ostrých odpovedí uvádzam príklady tých, ktoré boli publikovateľné:

„Mal by sa zmeniť prístup ľudí na univerzitách a pracovná atmosféra.“

„Zlepšenie kvality výučby a viac šancí na osobný rozvoj, prípadne rozvoj vo vlastnom výskume.“

„Jednoznačne podpora vedcov a vedeckých inštitúcií na Slovensku.“

„Menej byrokracie, lepšia úroveň výskumu.“

„Modernejšie a pokrokovejšie fungovanie vedy a vedeckých inštitúcií, rovnako ako aj financovanie v tejto oblasti.“

„Zvýšiť úroveň vysokých a stredných škôl.“

„Momentálne nie je príležitosť, kvôli ktorej by som sa vracal. Zároveň mi prekáža slabé podnikateľské prostredie, nízka podpora inovácii, či už v súkromnej alebo akademickej sfére a aktuálne aj bohužiaľ výrazný nedostatok rešpektu k faktom a vedeckým autoritám.“

AMAVET má záujem pomáhať žiakom, ktorí majú chuť pracovať na svojom vedátorskom projekte. Nie každý má vo svojom okolí vhodnú osobu, s ktorou by mohol konzultovať. Niektorí majú ochotných učiteľov či rodičov, ale nie vždy zároveň aj špecialistov na tému projektu. Iní by zase radi svoj projekt prekonzultovali s odborníkmi. Náročnejším žiakom zvyčajne trvá dlhšie, kým nájdu správneho mentora, ktorý by ich vedel nasmerovať a pomôcť. Preto sme položili poslednú otázku bývalým víťazom FVAT, či majú záujem byť konzultantmi budúcim víťazom FVAT a pomôcť svojimi už nadobudnutými vedomosťami. Zo 63 opýtaných jednoznačne áno odpovedalo 18. O tom čo by konzultácie znamenali chce vedieť viac informácií 32 opýtaných a 13 odpovedalo nie.

Gabriela Kukolová, riaditeľka AMAVET