Víťazi FVAT 2022 na zahraničné súťaže v roku 2023

Ako už je zaužívanou zvyklosťou, víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT), ktorý sa koná každý rok (v roku 2022 bol už 25. ročník) počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku začiatkom novembra, sa zúčastňujú na najprestížnejších súťažiach a prehliadkach vedy a techniky po celom svete. Teraz vám prinášame prehľad medzinárodných podujatí v roku 2023 aj s účasťou víťazov FVAT z roku 2022.

názov súťaže miesto konania termín postupujúci víťazi FVAT projekt
Belgian Science-Expo Liège, Belgicko 21.-22.4.2023 Kristiána Sarah Klebanová

 

Kristína Spišiaková

Dynamika a abundancia populácie vydry riečnej po antropogénnych zásahoch na hornej Topli

Hľadanie a identifikácia mikrometeoritov

European Union Contest for Young Scientists Brusel, Belgicko 12.-17.9.2023 Alex Kanderka a Jozef Jabczun

 

Dávid Kepič a Ladislav Antoži

Sorpcia a fytoremediácia PCBs a ťažkých kovov a ich vplyv na fyziologické procesy rastlín

Internetový Študentský Kalendár – iSCAL

Exporecerca Jove Barcelona, Španielsko 8.-11.3.2023 Peter Antolik

Oliver Reiter

Inteligentný kurník

Monitoring hniezdenia bociana bieleho v okrese Stropkov v rokoch 2012 – 2022

Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji Pardubice, Česko 16.-17.3.2023 Krištof Franko a Marko Balčák Pavučina – biomateriál budúcnosti
Genius Olympiad Syracuse, USA 12. – 17. 6.2023 Laura Kleinová a Natália Ivanecká Sú bežné kozmetické prípravky atraktívne alebo repelentné pre kliešte?
International Swiss Talent Forum Lausanne, Švajčiarsko 7.-11.2.2023 Michal Kováč Použitie fotogrametrie a GPS trackingu v poľnohospodárstve
MILSET Expo-Sciences International Mazatlán, Mexiko 21.-27.10.2023 Izabela Mária Hašková

 

Matej Kmec

Potencionálna úloha zvýšenej expresie α-synukleínu, pri vzniku Parkinsonovej choroby

Čo odkryla mikroanalýza medu a medovej peny

Regeneron International Science and Engineering Fair Dallas, USA 13.-19.5.2023 Ľudmila Kvašňovská

 

 

Vanesa Smoľaková a Vanessa Cisková

Výroba chytrých nanozariadení pre personalizovanú liečbu závažných ochorení

 

WEM