Víťazi Misie Mars navštívili vesmírnu stanicu LunAres

Šikovní 14-roční študenti z Gymnázia Grösslingova na vesmírnej stanici LunAres úspešne zrealizovali svoj projekt, s ktorým zvíťazili v súťaži Misia Mars. Užili si aj exkurziu do interaktívneho múzea Hydropolis a Kopernikovho vedeckého centra.

Misia Mars 4: Vesmírny výlet do Poľska – YouTube

Hlavnou výhrou v súťaži Misia Mars bola možnosť zrealizovať víťazný experiment na výskumnej vesmírnej stanici LunAres v Poľsku, jedinej svojho druhu v Európe. Pod patronátom astrobiologičky Michaely Musilovej sa do štvrtého ročníka zapojilo 25 tímov zo 16 rôznych škôl z celého Slovenska, vyše 100 študentov a učiteľov. Žiaci tercie na gymnáziu Grösslingova, Martin Pistovčák, Marián Kovaľ a Michal Haverlík, vyhrali s projektom Od pôdy k palivu pod vedením učiteľky Petry Kořanovej. Ako víťazi vyrazili za vedou a technikou do Poľska v posledný októbrový týždeň.

Detoxikácia a výroba paliva

Ich detailne prepracovaný experiment zaujal odbornú porotu najmä tým, že ho reálne aj otestovali na dvoch univerzitných fakultách v Bratislave. Cieľom projektu bolo odstrániť z marťanskej pôdy toxické chloristany, získať vodík a kyslík ako palivo pre rakety a využiteľnú pôdu na pestovanie rastlín. Projekt sa páčil aj riaditeľovi a zároveň architektovi stanice LunAres Leszkovi Orzechowskemu, ktorý pre chlapcov pripravil všetko potrebné pre úspešné otestovanie projektu. Z Bratislavy si so sebou priniesli niektoré chemikálie, svoj prototyp elektrolyzéra, ktorý vytlačili na 3D tlačiarni, a špeciálnu PEM membránu.

Misia Mars zavítala na Lunares: Realizácia víťazného experimentu Od pôdy k palivu.

„Do elektrolyzéra dávame membránu, ktorá je priepustná len pre katióny vodíka. Na stranu katódy nalejeme filtrát vody s chloristanmi a na stranu anódy zriedený roztok kyseliny sírovej. Týmto spôsobom vznikne na oboch stranách produkt v podobe vodíka, ktorý je užitočným palivom“, vysvetľuje líder projektu Martin Pistovčák.

Martin do Poľska kvôli chorobe nevycestoval, ale počas celej realizácie experimentu bol pripojený online a v prípade potreby dopĺňal svojich tímových kolegov na stanici LunAres. „Keď sme vošli dnu, boli sme ohromení. Privítala nás milá posádka LunAres, ktorá pomáhala náš experiment realizovať. Hoci sa vyskytli problémy, aj tak sme dosiahli výsledky“, komentuje pobyt na výskumnej stanici Marián Kovaľ. Chlapcom sa projekt podarilo úspešne otestovať a zaškolili aj medzinárodnú posádku, ktorá si ho počas aktuálne prebiehajúcej dvojtýždennej simulovanej misie vyskúša na základe ich podrobných inštrukcií.

Život na vesmírnej stanici

Výskumná stanica určená na simuláciu vesmírnych misií s ľudskou posádkou sa nachádza na bývalom vojenskom letisku v poľskom meste Pila, približne 800 kilometrov severne od Bratislavy. Stanica bola prvým projektom svojho druhu v Európe, postavili ju v roku 2017. Zariadenie poskytuje úplnú izoláciu, čo umožňuje nasimulovať dlhodobý pobyt človeka mimo Zeme a komplexne skúmať vplyv izolácie na psychiku či fyzickú kondíciu.

„Šesťčlenná posádka simulovanej mesačnej alebo marťanskej misie strávi v uzavretom priestore dva týždne, pracuje na rôznych vedeckých projektoch. Nie je tu ani jedno okno, celých 14 dní nevedia, či je deň alebo noc. Majú zakázané opustiť stanicu počas celého trvania, ak by dvere predsa len niekto otvoril, máme senzory, ktoré nás na to upozornia. Monitorujeme ich z našej kancelárie vo Vroclave. Misia by bola v tom momente ukončená“, vysvetľuje Leszek Orzechowski, ktorý bol aj jedným z porotcov súťaže Misia Mars. Preto majú jednotliví členovia posádky voči sebe aj určitú zodpovednosť, nikto nechce byť dôvodom na predčasné ukončenie misie.

Po realizácii víťazného experimentu sa so študentmi cez telemost spojila aj Miška Musilová, bola na nich nesmierne pyšná a popriala im veľa šťastia pri ich vedeckej činnosti. Práve sme boli na ceste do Kopernikovho vedeckého centra vo Varšave, jedného z najväčších a najlepšie vybavených vedeckých múzeí v Európe, s takmer 450-timi interaktívnymi exponátmi. Chlapci si vyskúšali viacero z nich, vďaka čomu si mohli v praxi preveriť to, čo sa učia na fyzike či chémii.

Odporúčame navštíviť Hydropolis

Víťazi Misia Mars mali možnosť navštíviť aj unikátne interaktívne vzdelávacie centrum vo Vroclave, jediné v Poľsku a jedno z mála na celom svete, Hydropolis, ktoré je výnimočným príkladom revitalizácie postindustriálneho objektu. Expozícia o vode sa nachádza v podzemnej nádrži na čistú vodu z 19. storočia.

Najviac sa im páčila tzv. vodná tlačiareň, prúd s rôznymi obrazcami akoby vytlačenými do vody, ktorý sa prerušil, keď vychádzali z budovy.

V meste Vroclav absolvovali aj odbornú exkurziu vo firme SatRevolution, vyrábajúcej satelity. Venoval sa im riaditeľ projektov a obchodného rozvoja Paul Tomko, účastník dvoch simulovaných misií na LunAres-i a misie na havajskej stanici HI-SEAS, na ktorej bola veliteľkou patrónka súťaže Misia Mars, Michaela Musilová.

Paul ukázal študentom prezentáciu o firme a sprevádzal ich po viacerých oddeleniach. Chlapci sa mohli porozprávať s vývojármi satelitov aj s analytikmi a dozvedeli sa, čo všetko je potrebné na zostrojenie satelitu a jeho vypustenie na obežnú dráhu Zeme.

Veríme, že žiaci si z časovo nabitých štyroch dní odniesli množstvo zážitkov a nových pohľadov na možnosti, kam sa ich štúdium a neskôr pracovný život môžu v budúcnosti uberať. Už dnes vedia, že ak by im Zem bola primalá, stále existujú aj ďalšie možnosti.