Voľno časové aktivity členov AMAVET-u v Žilinskom kraji

24. október 2019 bol pre nás veľký deň, konal sa FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET 2019 – krajské kolo pre Žilinský kraj v  priestoroch Rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý je postupovým kolom celoštátnej súťažnej prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl. Mladí vedátori tu prezentovali svoju bádateľskú činnosť formou panelovej (posterovej) prezentácie.

Na krajské kolo bolo prihlásených 20 projektov. Projekty hodnotila odborná komisia, ktorá po dôkladnom zvážení udelila desať postupových miest na celoslovenské finále 7. až 8. novembra 2019 v Bratislave. Odtiaľ je možný postup na celosvetové finále ISEF, ktoré bude začiatkom mája 2020 v štáte California, USA a na ďalšie prestížne súťaže vo svete.

Hlavnou myšlienkou Festivalu vedy a techniky AMAVET je podporovať rozvoj vzdelávania,  záujem o vedu a techniku a tak pomáhať rozvoju vedomostnej spoločnosti. Sme radi, že Krajský Festival vedy a techniky AMAVET v Žilinskom kraji sa opäť mohol konať na univerzitnej pôde. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať vedeniu Žilinskej univerzity za  pomoc, poskytnutie priestorov a  príjemnú atmosféru festivalu.

Ing. Jozef Ristvej, AMAVET klub 549 v Martine