Vplyv sociálnych sietí na vývin dieťaťa

Ako aktér neformálneho vzdelávania AMAVET často podporuje deti a mládež k aktívnemu používaniu digitálnych technológií, ktoré by malo stáť na princípoch bezpečnosti, vedomého používania a etiky. Mnohí aktívni a zruční developeri, kóderi, vloggeri a bloggeri si niekedy neuvedomujú riziká v online priestore, vplyv algoritmov na výber obsahu online a ich vlastnú spoluzodpovednosť za to, ako internet vyzerá dnes.

Deti dnes začínajú aktívny život online oveľa skôr, ako na to myslel zákon alebo tí, ktorí nastavujú pravidlá sociálnych sietí. Podľa výskumu EU Kids Online z roku 2020 41 % detí na Slovensku vo veku 9 – 10 rokov používa denne mobil na prístup do internetu. Takmer 65 % detí a dospievajúcich navštevuje denne sociálne siete.

  1. júna, symbolicky na Deň detí, AMAVET organizoval v spolupráci s digiQ diskusný webinár na tému Vplyv sociálnych sietí na vývin dieťaťa. Boli by sme radi, keby toto podujatie predstavovalo náš darček pre deti. Možno jeho účinky nepocítia hneď, ale chceli by sme otvoriť tému bezpečnosti detí v online priestore, aby sme mohli podporovať mládež v používaniu digitálnych technológií bez toho, aby mali na ne negatívny dopad.

Zdá sa, že to nie je jednoduchá úloha. Nech je táto diskusia prvým krokom k reflexii a zvýšeniu povedomia o problematických aspektoch sociálnych sietí. Na webinár sme pozvali odborníkov z viacerých oblastí, súvisiacich s našou témou. Pozvanie prijala Andrea Cox z digiQ, Norbert Vrabec, vedúci Katedry mediálnej výchovy na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, Daša Ciprichová z digiQ a Ľuboš Kukliš, riaditeľ kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Webinár bol určený predovšetkým vedúcim klubov pracujúcich s mládežou, učiteľom a rodičom. Jeho záznam nájdete na FB AMAVET-u: https://fb.watch/5ZJNUJhGei/

Lukáš Procháska