Všetci vieme, ako zložité bolo v roku 2020 niečo zrealizovať, a predsa AMAVET konal

V januári zvykneme rekapitulovať predchádzajúci rok.
To robiť nebudem. Všetci vieme, ako zložité bolo v roku 2020 niečo zrealizovať.

VEDECKÁ HRAČKA V EDUKÁCII

Vrátim sa do predvianočných decembrových dní, kedy nám do klubu prišla neočakávaná pošta. V balíčku som našla milý vianočný darček zo Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Boli to výtlačky Zborníka príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa pod názvom „Vedecká hračka v edukácii“ konala 18.-19. novembra 2019 v Banskej Bystrici.

Na konferencii, ktorú zorganizovalo OZ Vedecká hračka pri príležitosti svojich 25. narodenín, som v príspevku s názvom „Hravý experiment ako nástroj vzdelávania“ predstavila činnosť Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), s využitím vlastných poznatkov z činnosti AMAVET klubu 959.

Dôraz som kládla na neodškriepiteľný prínos neformálneho vzdelávania detí v AMAVET kluboch po celom Slovensku, význam experimentov vo vzdelávaní detí a tvorby ich vlastných vedátorských projektov.

Pri týchto aktivitách deti rozvíjajú nielen svoje vedomosti, ale prirodzene získavajú aj množstvo mäkkých zručností, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri ich ďalšom formovaní.

Rovnako ako množstvo iných aktivít, covid 19 poznačil aj termín vydania tohto zborníka. Nič to však nezmenilo na skutočnosti, že v knižnici sekretariátu AMAVET-u pribudla tesne pred vianočnými sviatkami nová publikácia plná inšpiratívnych príbehov, námetov a cenných skúseností z praxe, týkajúce sa vzdelávania detí od ich ranného detstva až do dospelosti.

PODAJ NOTEBOOK ĎALEJ

Pred vianočnými sviatkami sme urobili radosť niekomu aj my.
Gymnáziu Laca Novomeského a ZŠ s MŠ Dubová 1 v Bratislave sme darovali staršie notebooky, ktorým členovia nášho klubu vdýchli nový život ich opravou. Riaditelia škôl, pán Kyndl a pani Dubeňová, pri ich preberaní netajili svoju radosť.

S oboma školami sme podpísali Memorandum o spolupráci, v rámci ktorej sa budeme snažiť zrepasovať pre školy taký počet notebookov, aby žiadne dieťa neostalo bez možnosti online vzdelávania. Našou snahou bude tiež formou workshopov naučiť deti základy starostlivosti o výpočtovú techniku.

Iniciatíva nášho člena AMAVET klubu 959 Maroša Blažeka, spustená v závere roka pod názvom „Podaj notebook ďalej“, priniesla svoje ovocie. Aj touto cestou by sme sa radi poďakovali nezištným ľuďom, ktorí túto aktivitu podporili darovaním starších  notebookov alebo na nákup náhradných dielov prispeli finančne. Ďakujeme!

Za každým opraveným notebookom sa skrýva konkrétne dieťa, ktoré sa vďaka spoločnej snahe bude môcť v plnej miere online vzdelávať.

Ak sa rozhodnete našu aktivitu podporiť, kontaktujte nás cez FB stránku Podaj notebook ďalej, alebo mailom na amavet959sova@gmail.com. Všetkým vopred ďakujeme.

Anna Kravárová, AMAVET klub 959 Bratislava