Výlet do Poľska s návštevou výskumnej stanice LunAres

Pozývame vás na zaujímavý výlet do Poľska, kde lákadlom je najmä návšteva výskumnej vesmírnej stanice LunAres. Tam majú ísť aj víťazi súťaže Misia Mars. Ak má niekto záujem prihlásiť sa na výlet, s nasledovným programom, tak tu je možnosť: amavet@amavet.sk. Záujemcovia dostanú bližšie informácie mailom.

pondelok, 27. jún: odchod z Bratislavy cca. 8.00, príchod cca. 14.00, ubytovanie sa na hoteli, prehliadka Wroclawu so sprievodcom

utorok, 28. jún: exkurzia do firmy SAT Revolution na okraji Wroclawu, vývin družice, ktorá má byť vypustená tento rok na obežnú dráhu Marsu, popoludní presun autobusom do mestečka Pila (3 a pol hod cesty), ubytovanie sa na hoteli

streda, 29. jún: prehliadka jedinej výskumnej vesmírnej stanice LunAres pri meste Pila, odovzdanie víťazného projektu Misia Mars 4 a prehliadka leteckého múzea, presun do Varšavy (400 km, 5 a pol hod), ubytovanie sa

štvrtok, 30. jún: dopoludnia prehliadka Vedeckého centra Kopernika, popoludní krátka prehliadka Varšavy, odchod domov, príchod v neskorých večerných hodinách