Vyriešenie situácie pre odrieknutie súťaže v karanténe.

Mali sme v pláne uskutočniť Okresnú robotickú súťaž v Žiline. Pozvánka bola odoslaná, všetko bolo pripravené. Situácia bola  pre opatrenia s covidom napätá. Očakávalo sa uzavretie škôl. Šírili sa správy, diskutovalo, bolo úplne jasné, že bude karanténa. Bola.

Na súťaž bola už pripravená dráha. Vznikol nápad ukázať súťaž žiakom školy. Prediskutovali sa  všetky možnosti pri platnosti opatrení karantény. Našlo sa prijateľné riešenie. Uskutočniť to v popoludňajších hodinách pre žiakov školských družín. Nie ako celok, ale  na etapy. Problém bol vyriešený, náhrada sa uskutočnila. Výsledkom bolo, že sa vzbudil záujem o technickú činnosť.

V AMAVET klube 686 sa robí vždy konkrétna činnosť. Takáto bola aj pred ostatnými technickými súťažami. My nerečníme, neopisujeme, my konáme.

Mgr. Pavol Kysela, vedúci AMAVET klubu 686 v Žiline