Vystúpenia AMAVET-u na Európskej Noci výskumníkov 2019

V Starej tržnici v Bratislave sa na Európskej noci výskumníkov prezentovali aj dva kluby Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), ktoré svoju činnosť zameriavajú na robotiku.

S tancom robotov sa predstavil AMAVET klub 547 z Považskej Bystrice. Žiaci základnej školy skonštruovali a naprogramovali robotov, ktorí tancovali ako ich „učitelia“ konštruktéri. Choreografia tanca spočívala v spoločnej súhre robotov a tanečníc. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú na Majstrovstvách sveta v robotike. Zatiaľ najvyšším ocenením bolo svetové víťazstvo  chlapcov (Jozef Šešo, Daniel Jahôdka a Braňo Hrenák) pod pedagogickým vedením Pavla Mičúcha, ktorí sa stali svetovými šampiónmi na Majstrovstvách sveta v robotike v roku 2014 v Brazílii v kategórii Tanec robotov! V roku 2016 na Majstrovstvách sveta získali tretie miesto. V Starej tržnici pod pedagogickým vedením PaedDr. Pavla Mičúcha vystúpili tanečnice Jana Fľaková, Lucia Behríková a programátor Marián Mališ.

Súťaž robotov v Hasení ohňa prezentoval martinský tím (Fire Breathing Rubber Duckies) pod pedagogickým vedením Ing. Jozefa Ristveja, st. z AMAVET klubu 549, ktorý je koordinátorom súťaže RoboRAVE Slovakia. Do tejto súťaže patrí aj kategória Hasenie ohňa. AMAVET je organizátorom celoslovenského kola  najväčšej celosvetovej robotickej súťaže RoboRAVE International, ktorá je organizovaná od roku 2001 v štáte Nové Mexiko, USA pre žiakov vo veku od 9 do 19 rokov. Ide o súťaž robotov v štýle športov, ktoré zbližujú deti s akademickými a praktickými pracovnými schopnosťami a kompetenciami 21. storočia, vďaka čomu sa im sprístupňuje svet inovatívnych technológii. RoboRave napomáha vyhľadávanie talentov v oblasti robotiky a sprístupňuje im výskumné, vývojové a výrobné pracoviská, najmä laboratóriá vysokých škôl v oblasti robotiky.

AMAVET je úspešný aj na svetových finále. Napríklad v roku 2018 na svetovú súťaž RoboRAVE do USA postúpili až dva slovenské tímy – martinský tím Fire Breathing Rubber Duckies (FBRD) sa umiestnil na treťom, bronzovom mieste (Michal Miškolci, Tereza Rafajová, Tomáš Štefanov) a vranovský tím Boreas tesne za ním na celkovom štvrtom mieste!

Kategória Fire Fighting (Hasenie ohňa) – je najprestížnejšia a tiež najťažšia. Robot má za úlohu na ihrisku s približnými rozmermi 2,5 metra krát 3,5 metra autonómne do troch minút nájsť a uhasiť čo najviac zo štyroch sviečok, umiestnených za náhodne rozloženými prekážkami.

Ján Nemec